Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 maja 2023 r., dotyczącą uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej

Zarząd Główny informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Ministra Klimatu i Środowiska stwierdzającą nieważność szeregu uchwał NRŁ podjętych w dniu 16 marca 2023 r. w tym uchwały w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów i ustalenia jego porządku obrad. Oznacz to, że Minister jako organ nadzoru potwierdził swoje wcześniejsze wskazania co do braku możliwości podejmowania przez Radę prawomocnych uchwał. Na tę okoliczność Zarząd Główny zwracał Prezesowi NRŁ uwagę; czynił to także Minister Klimatu i Środowiska jako organ nadzoru. Prezes Rafał Malec wskazania te konsekwentnie lekceważył, czego skutkiem jest takie właśnie rozstrzygnięcia nadzorcze. Nie ma już obecnie jakichkolwiek wątpliwości prawnych co do możliwości odbycia Krajowego Zjazdu Delegatów w dniu 11 maja 2023 r. – działania podejmowane przez Prezesa Malca w celu jego odbycia będą działaniem bez jakiejkolwiek podstawy prawnej.

2023.05.04 Decyzja I instancji

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa