Dalsze wytyczne dla kół łowieckich na czas epidemii COVID-19

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką związaną z udzielaniem pełnomocnictwa przez zarządy kół łowieckich publikujemy wzór pełnomocnictwa wychodząc tym samym naprzeciw sygnalizowanym potrzebom. Do dotychczasowego wzoru został dodany zapis uprawniający do udzielania pełnomocnictw substytucyjnych.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA – SUBSTYTUCJI

Czym jest substytucja

W sytuacji gdy do prowadzenia spraw koła rodzaj tych spraw wymaga współdziałania kilku osób albo dojdzie do niedyspozycji pełnomocnika zarządu koła, pełnomocnicy substytucyjni będą wspomagać każdego pełnomocnika.

Zakres pełnomocnictwa jak i pełnomocnictwa substytucyjnego może w istocie stanowić powtórzenie kompetencji wymienionych w § 48 ust. 1 Statutu.

Zdalne zarządzanie

Dodatkowo przypominamy, iż zarządy kół łowieckich, zgodnie z § 107 ust. 6 Statutu są uprawnione do odbywania posiedzeń za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. Jest to niezwykle istotne w obecnej sytuacji.

Pełnomocnictwo – podstawa prawna

Statut w § 49 posługuje się pojęciem pełnomocnictwa stanowiącego instytucje prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 98 KC:  „Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności”.

Zgodnie zaś z art. 106 KC: Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

 Istota pełnomocnictwa substytucyjnego. Pełnomocnik substytucyjny jest pełnomocnikiem mocodawcy, a nie pełnomocnikiem osoby, która działając w imieniu mocodawcy, dokonuje udzielenia pełnomocnictwa substytucyjnego. Oznacza to, że działania pełnomocnika substytucyjnego, o ile mieszczą się w granicach umocowania, wywołują skutki prawne w sferze pierwotnego mocodawcy, a nie w sferze osoby udzielającej pełnomocnictwa substytucyjnego.

 Dopuszczalność udzielenia dalszego pełnomocnictwa a rodzaj pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi głównemu. Dopuszczalność udzielenia dalszego pełnomocnictwa nie jest uzależniona od rodzaju pełnomocnictwa przysługującego pełnomocnikowi głównemu (zob. uzasadnienie wyr. SN z 13.5.2016 r., III CSK 256/15, Legalis).

 Podstawa dopuszczalności udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Dopuszczalność udzielenia dalszego pełnomocnictwa może wynikać z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Oznacza to, że dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa substytucyjnego nie można domniemywać (wyr. SN z 13.5.2016 r., III CSK 256/15, Legalis).

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp