Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

Posiedzenie Zarządu Głównego

23 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Podjęto dziesięć uchwał oraz jedno zarządzenie, m.in.  uchwałę o przyjęciu sprawozdania z wykonania przez Polski Związek Łowiecki zadań określonych w art. 34 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie za rok łowiecki 2021/2022 i przedłożenia go Naczelnej Radzie Łowieckiej do zatwierdzenia; uchwałę o powołaniu nowych członków Zarządów Okręgowych PZŁ w Siedlcach i Krakowie; uchwałę dotyczącą odwołania od uchwały ZO w Nowym Sączu oraz uchwałę w sprawie Hubertusa Ogólnopolskiego organizowanego w 2023 roku w ramach obchodów 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Podjęte na posiedzeniu zarządzenie dotyczyło wydania kolejnych dwóch legitymacji JUNIORA PZŁ dla młodych adeptów strzelectwa myśliwskiego i sportowego.

Spotkanie z twórcami programu „Na łowy”

21 czerwca w siedzibie ZG PZŁ na Nowym Świecie odbyło się spotkanie łowczego krajowego Pawła Lisiaka z osobami zaangażowanymi w powstanie serii o łowiectwie „Na łowy”, która emitowana była w Telewizji Trwam na przełomie 2021 i 2022 r. Materiał do programu powstawał pod opieką merytoryczną przewodniczącego Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej, prof. Dariusza J. Gwiazdowicza. Kierownikiem projektu była p. Magdalena Palembas z TV Trwam, która wyprodukowała wszystkie odcinki serii.

ZOBACZ RELACJĘ ZE SPOTKANIA

Msza święta w intencji śp. prof. Jana Szyszko

24 czerwca w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej została odprawiona msza święta w intencji śp. prof. dr hab. Jana Szyszko w dniu jego imienin. We mszy udział wzięli zarówno myśliwi jak i leśnicy, których obecność była zaznaczona przez poczty sztandarowe. Po mszy uczestnicy udali się w uroczystym przemarszu na pobliski cmentarz, gdzie spoczywa śp. prof. Jan Szyszko. W uroczystościach wziął udział łowczy krajowy Paweł Lisiak, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, Dyrektorzy Regionalni i inni.

Kolejne miejsce kultu św. Huberta na mapie Polski

Wrocławska świątynia pw. NMP Królowej Polski stała się piątą w naszym kraju, która posiada relikwie św. Huberta, oraz miejscem spotkań Komendy Polskiej Zakonu św. Huberta. Wprowadzenie relikwii odbyło się 23 czerwca br.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konferencja sędziów sądów dyscyplinarnych

W dniach 23-25 czerwca 2022 w Poświętnem odbyła się konferencja sędziów sądów dyscyplinarnych Polskiego Związku Łowieckiego. Przedmiotem spotkania było omówienie orzecznictwa Okręgowych Sądów Łowieckich w świetle orzeczeń Głównego Sądu Łowieckiego.

Wprowadzenie do dyskusji stanowiły dwa wystąpienia sędziów GSŁ: Sędzia Jakub Zieliński omówił zasady postępowania dyscyplinarnego przed Okręgowymi Sądami Łowieckim oraz odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego w kwestiach nieuregulowanych w prawie łowieckim. Sędzia Grzegorz Borkowski na postawie analizy orzeczeń Głównego Sądu Łowieckiego omówił najczęstsze błędy popełniane przez sądy I instancji.

W dyskusji nad wystąpieniami wskazano m.in. na potrzebę ujednolicenia orzecznictwa w przypadkach wymierzania kar dyscyplinarnych w jednym orzeczeniu za kilka przewinień dyscyplinarnych, w sytuacji gdy sąd nie ma podstawy prawnej do wymierzenia kary łącznej. Omówiono również orzecznictwo sądów okręgowych – powszechnych rozpatrujących odwołania od orzeczeń Głównego Sądu Łowieckiego.

W czasie spotkania członek Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej Radosław Cywiński wręczył kolegom sędziom odznaczenia łowieckie.

Złomem zostali odznaczeni: Prezes GSŁ Piotr Nowak oraz Z-ca Prezesa GSŁ Jacek Tadych.

Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej zostali odznaczeni sędziowie GSŁ: Arkadiusz Opala oraz Miłosz Kościelniak Marszał

Nowa zakładka nt. myślistwa łuczniczego

W związku z rosnącym zainteresowaniem myślistwem łuczniczym w Polsce wraz z Polskim Stowarzyszeniem Myślistwa Łuczniczego (Polish Bowhutnig Association) uruchomiliśmy nową zakładkę na stronie głównej Zarządu Głównego PZŁ poświęconą temu zagadnieniu. Znajdziecie tam kompleksową wiedzę na temat polowania z łukiem, przydatne linki i kontakty.

ODWIEDŹ ZAKŁADKĘ 

Dzień Ojca z PZŁ

23 czerwca wyemitowaliśmy kolejny odcinek cyklu „Łowiecki styl życia” nawiązujący tym razem do Dnia Ojca. Zachęcamy do obejrzenia:

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp