Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

20-lecie Nemroda

W dniu 25 czerwca 2021 r. odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia „Nemroda” – kwartalnika Zarządów Okręgowych PZŁ w Bydgoszczy i Toruniu. Spotkanie odbyło się w sali myśliwskiej, w kompleksie Muzeum Przyrody i Łowiectwa w Turzynie. W spotkaniu uczestniczyli: członek Naczelnej Rady Łowieckiej Michał Przepierski, łowczowie okręgowi: z Bydgoszczy i Torunia wraz z członkami zarządów, redagujący i rada programowa kwartalnika, autorzy tekstów i zdjęć oraz zaproszeni goście.

Przed rozpoczęciem uroczystości uczczono pamięć kolegów, którzy zapisali się na kartach kwartalnika „Nemrod”: Macieja Januszewskiego – członka Rady Programowej, odznaczonego Złomem, Medalem Św. Huberta, Honorowego Członka PZŁ oraz Tadeusza Stachowiaka – autora licznych opowiadań i tekstów, odznaczonego Złomem i Medalem Św. Huberta.

– Przed nami leży efekt naszej 20-letniej pracy – 83 egzemplarze naszego kwartalnika. Pomysłodawcą „Nemroda” był kolega Sylwester Domek, który na prezydium Komisji Etyki Tradycji i Zwyczajów Łowieckich wyszedł z propozycją, aby okręg bydgoski miał swoje wydawnictwo. Wspólnie z Januszem Brodzińskim i Sylwestrem Domkiem rozpoczęliśmy prace organizacyjno-techniczne do wydania pierwszego egzemplarza – wspomniał prowadzący spotkanie – Hubert Trzebiński.

Ustalono, że pismo będzie ukazywało się jako kwartalnik Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy, a jego wydawcą będzie Zarząd Okręgowy.

20 grudnia 2000 roku ukazał się pierwszy 12-stronnicowy egzemplarz Nemroda jako kwartalnik przyrodniczo-łowiecki na papierze zwykłym z czarno-białymi fotografiami. W artykule wstępnym ówczesny łowczy okręgowy Sylwester Domek napisał: „Oddajemy do rąk myśliwych, przyrodników i sympatyków łowiectwa pierwszy numer regionalnego kwartalnika przyrodniczo-łowieckiego „Nemrod”. Pomysł redagowania tego pisma zrodził się w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Bydgoszczy, został też natychmiast kupiony przez Komisję Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich. Wspólnie poszukujemy możliwości dotarcia do szerokiej rzeszy myśliwych z informacjami o działalności władz, organów i komisji problemowych okręgowej organizacji łowieckiej. Chcielibyśmy, aby to pismo stało się płaszczyzną wymiany doświadczeń między myśliwymi i miłośnikami przyrody”.

Od szóstego numeru objętość kwartalnika zwiększyła się do 20 stron.

Od 10 do 70 numeru Nemrod redagowany był przez Piotra Sumarę jako redaktora naczelnego. W tym czasie cyklicznie ukazują się opowiadania Jana Rogalskiego wielokrotnie nagradzane i wyróżniane przez redakcję Łowca Polskiego.

Od 22 egzemplarza pismo ukazuje się na lepszym papierze – w kolorze. Zamieszczane są w nim najważniejsze wydarzenia z zakresu hodowli, kynologii, strzelectwa i kultury łowieckiej. W tym czasie są drukowane żywe pełne swady i humoru opowiadania Tadeusza Stachowiaka.

Od 2010 roku (38 numer) „Nemrod” wydawany jest wspólnie z kolegami z Torunia jako kwartalnik Okręgowych Rad Łowieckich w Bydgoszczy i Toruniu. Dało to nowego bodźca zespołowi redakcyjnemu, który wówczas zmienił szatę graficzną i zwiększył objętość naszego pisma do 32 stron. Na zastępcę redaktora naczelnego zostaje powołany Jan Jankowski, którego później zastępuje Michał Przepierski a obecnie funkcję tę pełni Piotr Kowalski.

W kwartalniku obok stałych pozycji z hodowli, kynologii, strzelectwa, współpracy ze szkołami oraz jubileuszy kół łowieckich, ukazują się trafne felietony Michała Przepierskiego, które są ripostą na teksty lokalnych redaktorów niemających pojęcia o łowiectwie. Od 2018 r. (70 numer) redaktorem naczelnym zostaje Eugeniusz Trzciński, który dynamizuje pracę redakcji oraz pozyskuje do współpracy nowych autorów tekstów. Kolega Eugeniusz redaguje nową rubrykę „Zasłyszane przez Nemroda”, w której ukazują się krótkie, zwięzłe informacje, dotyczące bieżących wydarzeń w obu okręgach oraz ciekawostki łowiecko-przyrodnicze. W ostatnich egzemplarzach ukazały się naukowe, oparte na badaniach, artykuły profesora Jana Grajewskiego, kierownika Katedry Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i jego współpracowników, dotyczące choroby ASF i wynikających z niej skutków dla łowiectwa, niewłaściwego dokarmiania dzików i wpływu stresu zwierzyny na jakość mięsa oraz badań DNA zwierząt łownych.

Kolega Michał Przepierski przybliża aktualne problemy naszego Zrzeszenia. Czytelnik ma bieżącą informację o podejmowanych decyzjach na szczeblu centralnym, dotyczących łowiectwa oraz pracach Naczelnej Rady Łowieckiej, a cykliczne jego felietony, trafnie ukazują sytuację w naszym związku.

Obecnie nasz kwartalnik ukazuje się w nowej kolorystyce. Tło każdego egzemplarza dostosowane jest do pory roku w jakiej się ukazuje.

Dzięki dużemu zaangażowaniu Eugeniusza Trzcińskiego, dobrej i konstruktywnej współpracy z autorami tekstów i zdjęć oraz osobie dokonującej komputerowego składu i drukarni. „Nemrod” ukazuje się regularnie i terminowo (w ostatnim miesiącu każdego kwartału).

Na każdej Radzie Programowej szczegółowo oceniany jest wydany egzemplarz i planowana zawartość kolejnego.

Według monografii kwartalników okręgowych, która ukazała się w „Kulturze Łowieckiej” redagowanej pod kierownictwem profesora Dariusza Gwiazdowicza, po „Łowcu Świętokrzyskim”, „Galicyjskim” i „Lubelskim” oraz „Myśliwcu Warmińsko-Mazurskim” – „Nemrod” jest piątym najdłużej, regularnie ukazującym się kwartalnikiem. Na przestrzeni kolejnych lat widać zmiany jakie zachodzą w naszym wydawnictwie: zwiększenie objętości, lepsza szata graficzna, postępująca jakość merytoryczna drukowanych tekstów i jakość zdjęć. Autorzy wszystkich nadsyłanych tekstów i zdjęć pracują społecznie nie pobierając za swoją pracę wynagrodzeń.

Po zmianach organizacyjnych jakie zaszły w naszym Zrzeszeniu, Nemrod wydawany jest jako kwartalnik Zarządów Okręgowych PZŁ w Bydgoszczy i Toruniu.

W trakcie uroczystości uhonorowano kolegów odznaczeniami łowieckimi. „Honorowym Żetonem Zasługi” – Złomem: Zygmunta Paradowskiego, Eugeniusza Trzcińskiego i Lecha Kasprzykowskiego. Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej – Andrzeja Morawskiego, a Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej – Piotra Watolę.

Podziękowano za dotychczasowy wkład pracy przewodniczącemu Rady Programowej „Nemroda” Hubertowi Trzebińskiemu, redaktorom kwartalnika: Piotrowi Sumarze, Eugeniuszowi Trzcińskiemu, Michałowi Przepierskiemu i Piotrowi Kowalskiemu. Obdarowano okolicznościowymi upominkami najbardziej aktywnych autorów tekstów: Jana Grajewskiego, Przemysława Jurka, Lecha Kasprzykowskiego, Aleksandrę Szulc i Bogusława Chłąda.

Wszyscy obecni na uroczystości otrzymali pamiątkowe plakietki, które zaprojektował i wykonał artysta rzeźbiarz Lech Kasprzykowski.

Zdjęcia: Jarosław Chłąd.

H.T.

Więcej zdjęć do zobaczenia w Galerii

Udostępnij
Twitter
WhatsApp