16 listopada Światowym Dniem Sokolnictwa

16 listopada Światowym Dniem Sokolnictwa

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w dniu dzisiejszym przypada Światowy Dzień Sokolnictwa, które od czterech lat stanowi niematerialne dziedzictwo kultury UNESCO w Polsce.

W związku z tym łowieckim świętem Zarząd Główny PZŁ składa wszystkim sokolnikom i ich sympatykom, najserdeczniejsze życzenia i wysokich lotów. 

W historii Polski to właśnie z ptakami łowczymi polowali królowie, między innymi Bolesław Chrobry, a na każdym dworze królewski widniały sokolarnie . W dzisiejszych czasach sokoły używane są nie tylko do polowań,  ale również do poprawy naszego bezpieczeństwa między innymi na lotniskach.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom spod znaku św. Bawona: Chwal Ćwik!

Polowanie z sokołami
Obraz Juliusza Kossaka „Polowanie z sokołem”