Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Zapraszamy na zawody strzeleckie o puchar ZG PZŁ z okazji 100-lecia zjednoczonego łowiectwa

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH O PUCHAR ZG PZŁ na 100 LAT PZŁ

Sędzia Główny – Piotr Karpiński

Zawody rozgrywane będą na strzelnicy myśliwskiej im. Andrzeja Przewoskiego  w Toruniu ul. Poznańska 247 dniu 26 sierpnia  2023r. (sobota).

Program zawodów:

7:00 – 8:00 śniadanie pod grzybkiem

7:00 – wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów

8:00 – otwarcie zawodów i powitanie uczestników

8:30 – rozpoczęcie strzelań

Celem Mistrzostw jest:

 • sprawdzenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego w Polskim Związku Łowieckim
 • integracja środowiska myśliwych z różnych regionów kraju
 • popularyzacja strzelectwa myśliwskiego
 • uczczenie obchodów 100 – lecia zjednoczonego łowiectwa

Uczestnictwo w zawodach:

zawody zostaną przeprowadzone w pełnym pięcioboju myśliwskim ( z myśliwską osią praktyczną) w jednym dniu,  według „Regulaminu zasad strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ – pięciobój i sześciobój”  zgodnie z Uchwałą nr 107/2023 Zarządu Głównego PZŁ  z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Udział w zawodach:

 • W zawodach uczestniczy 100 najlepszych strzelców, którzy w zawodach z kalendarza centralnego od początku sezonu strzeleckiego do dnia 06.08.2023 roku znajdą się na liście rankingowej umieszczonej na stronie internetowej ZG PZŁ  https://www.pzlow.pl/strzelectwo/
 • W zawodach uczestniczy 12 najlepszych dian które w zawodach z kalendarza centralnego od początku sezonu strzeleckiego do dnia 06.08.2023 roku znajdą się na liście rankingowej  umieszczonej na stronie internetowej ZG PZŁ  https://www.pzlow.pl/strzelectwo/

Udział w zawodach warunkuje opłata wpisowego w kwocie 150zł od każdego uczestnika. Wpisowe należy wpłacać na konto ZO PZŁ w Toruniu Nr.  84 1090 1506 0000 0000 5002 0208 do dnia 10 sierpnia 2023

Lista rezerwowa dla strzelców rozpoczyna się od strzelca który w rankingu zajął 101 miejsce i następne.

Lista rezerwowa dla Dian rozpoczyna się od Diany która w rankingu zajęła 13 miejsce i następne.

W przypadku gdy strzelec z listy stu najlepszych w rankingu nie zgłosi udziału w zawodach, to na listę startową wpisywany jest pierwszy chętny z listy rezerwowej itd.

W przypadku gdy Diana  z listy 12-stu najlepszych Dian w rankingu nie zgłosiła udziału w zawodach to na listę startową wpisywana jest pierwsza chętna Diana  z listy rezerwowej itd.

Lista rankingowa będzie zamieszczona na stronie ZG PZŁ w zakładce strzelectwo https://www.pzlow.pl/strzelectwo/

Zawodnicy którzy są na liście rezerwowej, mogą wpłacać wpisowe do 10.08.2023 r. ale jeśli nie znajdą się na liście w dniu  15.08.2023 w rankingu 100 zawodników, kwota wpisowego zostanie zwrócona na konto wpłacającego.

UWAGA: zawodnicy którzy znajdują się na liście rankingowej a nie mogą uczestniczyć w zawodach proszeni są o informacje o wykreśleniu ich z listy rankingowej na e-maila b.bauer@pzlow.pl

Ostateczna  lista uczestników będzie na stronie  ZO PZŁ Toruń zo.torun@pzlow.pl

i ZG PZŁ https://www.pzlow.pl/strzelectwo/    w dniu 15.08.2023

Uwaga:

 • numery startowe dla strzelców to miejsce w rankingu od nr.1 do nr.100 ( 1-6 to pierwsza grupa)
 • numery startowe dla Dian to miejsca w rankingu od 1 do 12 od nr. 101 do nr. 112

W czasie zawodów w godzinach 11.00-14.00 organizator przewiduje ciepły posiłek dla wszystkich uczestników zawodników.  Ponadto podczas trwania zawodów od godziny 10.00  będzie czynny bezpłatny bufet kawowy i będzie  można dodatkowo zakupić posiłki.

II Wykaz strzelanych konkurencji

Konkurencje Śrutowe:

na kręgu myśliwskim – 20 rzutków podawanych na komendę „daj” (8 rzutków pojedynczych i 6 dubletów)

na osi myśliwskiej – 20 rzutków podawanych „na skład” – w tym: 5 rzutków pojedynczych strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca 5 dubletów ( rzutek po rzutku w określonym czasie) strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca oraz 5 rzutków strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu.

na myśliwskiej osi praktycznej – 20 rzutków 6 pojedynczych i 7 dubletów (rzutek po strzale) strzelanych z trzech bramek po 2 pojedyncze i 2 dublety (rzutek po strzale) z każdej. Ostatni dublet (rzutek po strzale) jest strzelany przez wszystkich strzelców ze środkowej bramki. Numer tabeli obowiązującej na zawodach określi Sędzia Główny przed rozpoczęciem zawodów.

Konkurencje kulowe:

– do makiety dzika –  10 przebiegów – podawanych „na skład” kolejno od prawej do lewej i od lewej do prawej.

do makiety stojącego rogacza i makiety siedzącego lisa – każdy strzelec oddaje po 5 strzałów ze słupka stałego.

Do strzelań wolno używać każdego rodzaju broni o lufach gładkich (śrutowej) i o lufach gwintowanych (kulowej) oraz amunicji, zgodnie z ,,Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz. Przy strzelaniu do rzutków dopuszcza się amunicję z naważką śrutu do 28 gramów i średnicy śrucin do 2,5 mm.

Czas strzelania jednej grupy to 25 minut.

 III  Punktacja

OCENA STRZELAŃ

 1. Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 pkt.,
 2. Za każde trafienie do rzutka zawodnik uzyskuje 5 pkt.
 3. Przy strzelaniu do makiety dzika, rogacza i lisa – ilość punktów wynika z sumy wartości punktowych trafionych na tarczy pierścieni.

 IV  Zasady bezpieczeństwa

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zawodów, Regulaminem Strzelnicy oraz „Regulaminem zasad strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ”, a w szczególności z Rozdziałem II dotyczącym Zasad Bezpieczeństwa. Przestrzegania powyższych zasad, a zwłaszcza dotyczących zasad bezpiecznego przenoszenia broni, ładowania, składania się, celowania oraz strzelania będzie egzekwowane przez organizatorów i sędziów zawodów. Na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na jej terenie osób będących pod ich wpływem.

Broń na strzelnicy nosi się rozładowaną, bez pasów z otwartymi komorami nabojowymi, bez pokrowców; podczas strzelania nie można zakładać pasów na broń. Dopuszcza się w obrębie strzelnicy przenoszenie broni między osiami rozładowanej, bez pasów i z otwartymi komorami nabojowymi w futerałach.

Punkt medyczny będzie znajdował się na strzelnicy myśliwskiej przy biurze zawodów.

 V  Klasyfikacja

Na zawodach prowadzona będzie następująca klasyfikacja indywidualna:

– klasyfikacja otwarta

– kl. powszechna

– kategoria Dian

– po zakończeniu strzelań organizator przewiduje dodatkową rozgrywkę o Puchar ZG PZŁ. W strzelaniach o puchar bierze udział pierwszych 6 strzelców w kategorii otwartej najlepsza Diana i najlepszy z kl. powszechnej.

W przypadku gdy najlepsza Diana lub zawodnik kl. powszechnej zajmuje miejsce 1-6 to  do rozgrywki o puchar wchodzi następna osoba w tej kategorii.

 • regulamin rozgrywki w załączeniu.

Organizator przewiduje nagrody medale dyplomy i puchary dla 6 najlepszych zawodników w kategorii  otwartej, oraz dla trzech najlepszych Dian. Wręczenie nagród odbędzie się na Gali Mistrzów w Hotelu Rubbens & Monet. Ponadto na Gali Mistrzów odbędzie się konkurs wiedzy o strzelectwie z nagrodami o łącznej wartości ponad 50 tysięcy złotych.

 VI Sprawy organizacyjne

Na zawodach zdobywa się punkty do wawrzynu strzeleckiego oraz obligatoryjnie zdobywa się klasę mistrzowską. Dotyczy to osób, które uzyskają minimum 425/500 pkt. dla mężczyzn i 400/500 pkt. w przypadku Dian.

–  Każdy uczestnik winien stosować „Pasek Kontrolny” w kolorze jaskrawym przymocowany na stałe po właściwej (względem składu) stronie kamizelki.

– Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania ochronników słuchu, a przy konkurencjach śrutowych dodatkowo oczu oraz głowy.

–  Organizator przewiduję pokaz rzutków dla pierwszej grupy na konkurencjach śrutowych oraz pokaz przejazdu makiety na konkurencji „dzik w przebiegu”

W klasyfikacji indywidualnej otwartej, klasyfikacji w kl. powszechnej oraz kategorii Dian przy uzyskaniu równej liczby punktów o pierwszym, drugim  trzecim miejscu decyduje dogrywka/baraż na której osi określi Sędzia Główny przed rozpoczęciem zawodów. Jeśli pierwsza rozgrywka barażowa nie przyniesie rezultatu, to następuje druga rozgrywka do pierwszego pudła z zachowaniem kolejki.

Wpłacenie wpisowego jest równoznaczne z wpisaniem się na listę uczestników zawodów i jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem strzelnicy i regulaminem zawodów oraz ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) gdzie: Każdy zawodnik wpisując się na listę uczestników zawodów równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (obejmujących imię i nazwisko, nr startowy, przynależność do okręgu oraz liczbę zdobytych punktów) przez ZO PZŁ w Toruniu i ZG PZŁ  w celu dokumentowania wyników zawodów oraz tworzenia rankingu strzelców w poszczególnych klasyfikacjach zawodów. Wyraża również zgodę na publikację w/w. danych osobowych oraz publikację zdjęć wykonywanych w trakcie trwania zawodów na stronie internetowej i social mediach ZG PZŁ, ZO PZŁ w Toruniu, Miesięcznika „Łowiec Polski” oraz innych dostępnych publicznie mediach.

ORGANIZATOR

 Sprawy organizacyjne:

 • Wręczenie nagród odbędzie się na zaplanowanej Gali Mistrzów w Hotelu Rubbens & Monet ul. Toruńska 10A, 87-148 Łysomice tel. 56 678 31 15,  na którą będą zaproszeni wszyscy żyjący Mistrzowie Polski w kl. Mistrzowskiej  od 1964 r. oraz wszystkie Diany Mistrzynie Polski w kl. Mistrzowskiej oraz  goście honorowi.
 • Organizator umożliwia wszystkim chętnym udział w Gali Mistrzów.
 • Organizator zapewnia udział w/w Gali strzelcom od 1do 6 miejsca w kat. Otwartej (jeśli wcześniej nie zgłosili udziału w Gali Mistrzów)
 • Organizator zapewnia udział w/w Gali trzem najlepszym Dianom. (jeśli wcześniej nie zgłosiły udziału w Gali Mistrzów)
 • Organizator zarezerwował 150 miejsc w hotelu  dla chętnych uczestników w Gali Mistrzów z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.
 • Rezerwacja do końca maja i opłata po stronie uczestników na w/w adres. (podanie hasła Gala Mistrzów  to 20%-wy rabat za nocleg)
 • Dla wszystkich uczestników Gali i zawodów są przewidziane pamiątki okolicznościowe.
 • Dodatkowo na Gali Mistrzów odbędzie się konkurs z nagrodami z wiedzy o strzelectwie dla wszystkich uczestników zawodów i obecnych na Gali (strzelców mistrzyń, mistrzów, sędziów, zaproszonych gości i sponsorów )
 • Ilość miejsc na Gali Mistrzów jest ograniczona
 • Warunkiem udziału w Gali Mistrzów jest wpłata na konto ZO PZŁ w Toruniu
 • 84 1090 1506 0000 0000 5002 0208 do dnia 10 sierpnia 2023  z dopiskiem Gala Mistrzów sumy 300 zł.
 • Jeśli znajdą się chętni do wsparcia naszej inicjatywy gwarantujemy umieszczenie logo firmy czy organizacji na wszystkich ulotkach plakatach promujących to wydarzenie.
 • Jeśli mistrzyni lub mistrz chce zabrać osobę towarzyszącą musi zgłosić ten fakt i jednocześnie wpłacić kwotę 300 zł.
 • Koszt udziału mistrzyni lub mistrza w Gali to kwota 200 zł.
 • Zawodnicy i uczestnicy ponoszą tylko część kosztów związanych z zawodami i Galą Mistrzów.

REGULAMIN ROZGRYWKI FIANŁOWEJ O PUCHAR ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZŁ Z OKAZJI 100-lecia PZŁ

 1. Bierze udział sześciu zawodników w klasyfikacji OPEN oraz najlepsza Diana i najlepszy zawodnik klasy powszechnej biorący udział w zawodach.
 2. Zawodnicy będą rozstawieni wg następującego schematu:
 • NR 1 pierwsze miejsce w klasyfikacji otwartej
 • NR 2 drugie miejsce w klasyfikacji otwartej
 • NR 3 trzecie miejsce w klasyfikacji otwartej
 • NR 4 czwarte miejsce w klasyfikacji otwartej
 • NR 5 piąte miejsce w klasyfikacji otwartej
 • NR 6 szóste miejsce w klasyfikacji otwartej
 • NR 7 pierwsze miejsce w kategorii Dian
 • NR 8 pierwsze miejsce w kl. powszechnej
 1. Zostaną utworzone 4 pary ćwierćfinałowe w następującym układzie:
  1. NR1 – NR8 GRUPA A         PARA NR A1
  2. NR3 – NR6 GRUPA A         PARA NR A2
  3. NR2 – NR7 GRUPA B         PARA NR B1
  4. NR4 – NR5 GRUPA B         PARA NR B2

ĆWIERĆFINAŁY

 1. Ćwierćfinał grupy A odbędzie się na Osi myśliwskiej. Zawodnicy ustawiają się w następujący sposób:
  1. Stanowisko nr 1 –           zawodnik NR 1
  2. Stanowisko nr 2 –           zawodnik NR 8
  3. Stanowisko nr 4 –           zawodnik NR 3
  4. Stanowisko nr 5 –           zawodnik NR 6

Uwaga: Stanowisko nr 3 zostanie wyłączone z rywalizacji !!!

Strzelane będą cztery dublety (rzutek po rzutku w określonym czasie) z przejściem z pominięciem stanowiska nr 3

Uwaga: serię strzelań zawsze rozpoczyna zawodnik nr 1

 1. Ćwierćfinał grupy B odbędzie się na Myśliwskiej Osi Praktycznej. Do przeprowadzenia rywalizacji będą dostawione dodatkowe dwie bramki strzeleckie przy czym bramka NR 1 oraz bramka NR 3 nie zmienia swojego położenia. Dodatkowe bramki strzeleckie powinny znajdować się pomiędzy wspomnianymi bramkami w równej odległości od siebie tworząc jedną linie. Bramka nr 2 zostanie zlikwidowana.
 2. Zawodnicy ustawiają się w następujący sposób :
  1. Bramka nr 1   –           zawodnik NR 2
  2. Bramka nr 2   –           zawodnik NR 7
  3. Bramka nr 3   –           zawodnik NR 4
  4. Bramka nr 4   –           zawodnik NR 5

Strzelane będą cztery dublety (rzutek po strzale ) z przejściem z każdej bramki.

Uwaga: serię strzelań zawsze rozpoczyna zawodnik nr 2

 1. Przy równej ilości punktów uzyskanej w rywalizacji o zwycięstwie decydować będzie dogrywka do „pierwszego pudła”. Zawodnicy strzelają z tego samego stanowiska a o kolejności strzelań poszczególnych zawodników decyduje losowanie przeprowadzone przez sędziego stanowiskowego. Po odstrzeleniu pełnej serii czterech dubletów i ewentualnych dogrywek zostaną wyłonione dwie pary półfinałowe, które dalszą rywalizacje przeprowadza w następujący sposób.

PÓŁFINAŁY

 1. Półfinał grypy A odbędzie się na Osi myśliwskiej. Zawodnicy ustawiają się w następujący sposób:
  1. Stanowisko nr 1 –           zwycięzca PARY A1
  2. Stanowisko nr 2 –           zwycięzca PARY A2

Strzelane będą cztery dublety (rzutek po rzutce w określonym czasie ) z przejściem z pominięciem stanowiska nr 3

Uwaga: serię strzelań zawsze rozpoczyna zawodnik zwycięzca pary A1

 1. Półfinał grupy B odbędzie się na Myśliwskiej Osi Praktycznej. Do przeprowadzenia rywalizacji będą dostawione dodatkowe dwie bramki strzeleckie przy czym bramka NR 1 oraz bramka NR 3 nie zmienia swojego położenia. Dodatkowe bramki strzeleckie powinny znajdować się pomiędzy wspomnianymi bramkami w równej odległości od siebie tworząc jedną linie. Bramka nr 2 zostanie zlikwidowana.
 2. Zawodnicy ustawiają się w następujący sposób :
  1. Bramka nr 1   –           zwycięzca PARY B1
  2. Bramka nr 2   –           zwycięzca PARY B2

Strzelane będą cztery dublety (rzutek po strzale ) z przejściem z każdej bramki.

Uwaga: serię strzelań zawsze rozpoczyna zwycięzca pary B1

 1. Przy równej ilości punktów uzyskanej w rywalizacji o zwycięstwie decydować będzie dogrywka do „pierwszego pudła”. Zawodnicy strzelają z tego samego stanowiska a o kolejności strzelań poszczególnych zawodników decyduje losowanie przeprowadzone przez sędziego stanowiskowego. Po odstrzeleniu pełnej serii czterech dubletów i ewentualnych dogrywek zostanie wyłoniona  para finałowa, która dalszą rywalizacje przeprowadza w następujący sposób.

FINAŁ

 1. Finał rozgrywek odbędzie się na Kręgu Myśliwskim a wezmą w nim udział zwycięscy półfinałów grupy A oraz B. Zawodnicy strzelają w kolejności uzyskanych miejsc w zawodach z klasyfikacji otwartej. Strzelane będą same dublety ( wypuszczane jednocześnie, zwykły i odwrócony ) z następujących stanowisk.
  1. Stanowisko nr 2 –           2 x DUBLET
  2. Stanowisko nr 3 –           2 x DUBLET
  3. Stanowisko nr 4 –           2 x DUBLET
  4. Stanowisko nr 5 –           2 x DUBLET
  5. Stanowisko nr 6 –           2 x DUBLET
 2. Przy równej ilości punktów uzyskanej w rywalizacji o zwycięstwie decydować będzie dogrywka do „pierwszego pudła”. Zawodnicy strzelają z tego samego stanowiska nr 4 dwa DUBLETY ( zwykły i odwrócony). O  kolejności strzelań poszczególnych zawodników decyduje losowanie przeprowadzone przez sędziego stanowiskowego.

REGULAMIN DO POBRANIA

Odznaka okolicznościowa:

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱