Weź udział w spotkaniu zespołu Parlamentu Europejskiego ds. różnorodności biologicznej, łowiectwa i terenów wiejskich

Jutro tj. 13 kwietnia w godzinach 15.00 -17.00 obędzie się spotkanie międzypartyjnego zespołu Parlamentu Europejskiego do spraw różnorodności biologicznej, łowiectwa i terenów wiejskich. Grupa pochyli się nas tematem: „Cele odbudowy przyrody w UE: stan prac i kolejne kroki”. Zaproszenie do dyskusji jest otwarte. Aby wziąć udział w spotkaniu zespołu należy zarejestrować się pod poniższym adresem:

REJESTRACJA

Zarejestrowani uczestnicy są proszeni o wysyłanie pisemnych pytań przed wydarzeniem na adres communication@face.eu lub poprzez funkcję czatu platformy podczas wydarzenia na żywo. Moderator wybierze odpowiednie pytania do dyskusji.

Cel spotkania

W unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej Komisja Europejska proponuje odbudowę 15 proc.  zdegradowanych europejskich ekosystemów do 2030 r. Cel ten miał zostać osiągnięty już w 2020 r., ale z wielu względów, głównie formalnoprawnych, nie udało się to.  Podczas jutrzejszego wydarzenia omówione zostanie proponowane podejście KE do kwestii odbudowy bioróżnorodności, a w szczególności wybór wiążącego celu i ocena brakujących elementów w celu poprawnego wdrożenia strategii.

Ponadto intergrupa zajmie się innymi kluczowymi wyzwaniami, takimi jak:

 • kryteria, które należy zastosować, aby zdecydować, czy ekosystem zostanie przywrócony,
 • sposób przywrócenia zdegradowane ekosystemy na szerszym poziomie krajobrazu,
 • wpływ zmian klimatu na wysiłki związane z odbudową,
 • zaangażowanie lokalnych interesariuszy dla zapewnienia, że ​​odbudowa przełoży się na niezliczone udane inicjatywy w całej Europie.

 

W dyskusji udział wezmą:

 • Poseł Álvaro Amaro, przewodniczący intergrupy,
 • Poseł Simone Schmiedtbauer, wiceprzewodnicząca intergrupy,
 • Poseł Alexander Bernhuber, członek intergrupy,
 • Stefan Leiner, kierownik działu „Kapitał naturalny – różnorodność biologiczna” Komisji Europejskiej,
 • Justine Guiny urzędnik ds. Międzynarodowej Polityki Bioróżnorodności, BirdLife International,
 • Prof. Jordi Cortina-Segarra, przewodniczący Oddziału Europejskiego Towarzystwa Odnowy Ekologicznej, Wydział Ekologii i IMEM, Uniwersytet Alicante
 • Jurgen Tack, dyrektor naukowy European Landowners Organization

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp