Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Walne zgromadzenia, kursy i egzaminy, zawody strzeleckie – wyjaśniamy co można i w jakiej formie

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi walnych zgromadzeń kół łowieckich oraz kursów, szkoleń i egzaminów w zarządach okręgowych, publikujemy odpowiedzi na nurtujące Was kwestie.

Zmiana

Uwaga, tekst uległ zmianie dnia 3 czerwca 2020 r. na skutek wprowadzenia nowych przepisów prawnych:
uchylenie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Z 2020 r. poz. 878) oraz wprowadzeniem ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII z dnia 29 maja 2020 r. 

1. Czy można przeprowadzać wybory do organów koła ?

Nie. Zgodnie z art. 33e ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67) kadencja organów kół łowieckich uległa wydłużeniu do czasu trwania stanu epidemii SARS-CoV-2. Do chwili odwołania stanu epidemii nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów do organów kół łowieckich z uwagi na fakt, iż nie sposób określić terminu w jakim upływać będzie kadencja danego organu koła.

2. Czy możemy zwoływać walne zgromadzenia (zwyczajne, nadzwyczajne)?

Tak. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 964) a konkretnie §15 ust. 9. (obowiązującym do dnia 5 czerwca 2020 r. ). Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób. Przyjęcia ślubne, konsolacje lub przyjęcia komunijne, a także inne przyjęcia okolicznościowe mogą być organizowane – od dnia 6 czerwca 2020 r.; obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1, nie stosuje się.

Zauważyć należy, iż obecnie obowiązujące Rozporządzenie zawęża katalog sytuacji w których nie będzie obowiązywał zakaz spotkań. Na mocy obecnie obowiązującego Rozporządzenia możliwe jest zwoływanie i odbywanie posiedzeń organów kół łowieckich, posiedzeń komisji, szkoleń, egzaminów jednorazowo do 150 osób.

Organizując posiedzenie zapewnić należy rękawiczki jednorazowe lub środki dezynfekcji rąk, należy zadbać o to, aby odległość między uczestnikami posiedzenia wynosiła co najmniej 1,5 metra (na otwartej przestrzeni 2 metry). Pamiętać jednak należy, iż art. 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach regulacja ta nie odnosi się do organów kół łowieckich jak i polskiego związku łowieckiego ponieważ art. 3 ust. 1 dotyczy zgromadzeń na otwartej przestrzeni co ważniejsze dotyczy nieokreślonych imiennie osób. W posiedzeniach organów udział biorą zawsze osoby znane z imienia i nazwiska. Obowiązek wynikający z Rozporządzenia zachowania odległość 2 metrów dotyczy wolnej przestrzeni.

3. Czy możemy przeprowadzać egzaminy w okręgach?

Odnosząc się do powyższej wykładni, brak jest podstaw do zaniechania przeprowadzania egzaminów o ile będą stosowane ogólne zasady bezpieczeństwa w postaci rozproszenia osób, unikania skupisk, noszenia maseczek, przyłbic, używania rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk.

4. Czy możemy organizować kursy i szkolenia w okręgach?

W przypadku kursów i szkoleń, gdy jest to możliwe i zgodne z charakterem danych zajęć, należy stosować połączenia zdalne. W dalszym ciągu pamiętać należy o unikaniu skupisk ludzkich.

5. Czy możemy organizować zawody strzeleckie?

Tak, wykładnia prawna patrz Ad. 2.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱