„W służbie ludziom i przyrodzie”

„W służbie ludziom i przyrodzie”

To tytuł książki, jaka ukazała się kilka dni temu. Przedstawiono w niej rolę jaką odegrali leśnicy i myśliwi w walce o wolną i niepodległą Polskę.

Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, to doskonała okazja, uzasadniony powód, aby na chwilę się zatrzymać i spojrzeć wstecz. Przywołać pamięć o tych, których nie doceniano za życia, gdyż ich praca była sprzeczna z interesem zaborcy i okupanta. Mieli jednak odwagę podejmować trud, narażać swoje życie w sytuacji pełnej beznadziei i zagrożenia, mieli niewyobrażalną wręcz siłę w walce o przyszłą Polskę. Nie robili tego dla korzyści własnej, popularności medialnej, byli po prostu idealistami, wizjonerami, robili to dla tych co przyjdą później, robili to dla nas.

Ta wyjątkowa książka jest pracą zbiorową napisaną przez zespół autorów z kilku ośrodków akademickich, ale także pasjonatów historii. Przybliżyli oni sylwetki kilkudziesięciu wybitnych leśników i myśliwych, którzy swoją postawą, pracą, zaangażowaniem mogą stanowić wzór do naśladowania przez kolejne pokolenia. Ta książka to niejako hołd im złożony, gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz dzisiejszy dzień, to także ich zasługa.

Wartościowa treść, bogata szata graficzna i atrakcyjna cena mogą być zachętą do zakupienia tej książki, gdyż spełnia ona kryteria wyjątkowego prezentu świątecznego nie tylko dla leśnika czy myśliwego.

"W służbie ludziom i przyrodzie". 

Działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza leśników i myśliwych 

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

Format A5, 320 stron, wydanie kolorowe, twarda oprawa

Cena 20 zł. (+koszt przesyłki)

Zamówienia: Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu, ul. Strzelecka 4, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 822 60 89, e-mail: zo.tarnobrzeg@pzlow.pl