W Koszalinie zmiana na stanowisku łowczego okręgowego

17 września br, łowczy krajowy, Paweł Lisiak, powołał Jana Jerzego Kupczaka na stanowisko łowczego okręgowego w Koszalinie. Kolega Kupczak ukończył studia magisterskie w Akademii Rolniczej w Szczecinie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu w zakresie Hodowli Lasu.

Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2002 r., posiada uprawnienia selekcjonerskie od 2006 r. Jest członkiem Koła Łowieckiego nr 67 „WATAHA” w Warszawie. Życzmy Koledze powodzenia i sukcesów na nowym stanowisku.

Kolega Kupczak przejmuje Zarząd Okręgowy PZŁ W Koszalinie po Januszu Rynkiewiczu, który zarządzał okręgiem przez 20 lat. Kolega Rynkiewicz jest delegatem okręgu na Zjazd Krajowy, delegatem koła na Zjazd Okręgowy. Należy do PZŁ od 1978 r., przynależy do dwóch kół łowieckich: „Słonka” Koszalin oraz „Dzik” Zielona Góra. Posiada uprawnienia selekcjonerskie, jest instruktorem i sędzią strzelectwa oraz lektorem zasad wykonywania polowania. Dziękujemy Koledze za lata służby dla okręgu koszalińskiego.

Jan Jerzy Kupczak odbiera nominację z rąk łowczego krajowego
Udostępnij
Twitter
WhatsApp