Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Ubezpieczenie OC kół łowieckich – odcinek 6

To już szósty odcinek w ramach cyklu „W ubezpieczeniowej optyce”. Monika i Karol podjęli temat obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kół łowieckich. Wyjaśnili podstawy prawne obowiązku ubezpieczenia, podpowiedzieli jak rozumieć przedmiot i zakres ochrony, a także wskazali istotne definicje posługując się przykładami z życia myśliwych.

Obowiązek ubezpieczenia reguluje ustawa Prawo Łowieckie i dotyczy wszystkich kół, które prowadzą działalność łowiecką. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna koła łowieckiego za wypadki w postaci szkód osobowych i rzeczowych, wyrządzone osobom trzecim wskutek działania nieumyślnego lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

W ramach ubezpieczenia ochroną objęta jest również odpowiedzialność cywilna za produkt lub wykonaną usługę, z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

Dodatkowo, w ramach klauzuli ubezpieczenia kosztów wycofania produktu z rynku, ubezpieczenie obejmuje również koszty poniesione na wycofanie produktu, które było niezbędne, aby uniknąć albo przeciwdziałać szkodzie osobowej, gdyby produkt bezpośrednio zagrażał życiu lub zdrowiu ludzkiemu.

Komplet informacji oraz dokumentów dotyczących ubezpieczenia znajduje się w zakładce Ubezpieczenia, tutaj kliknij: https://www.pzlow.pl/ubezpieczenia/.

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa