Św. Sebastian, patron naszych czasów

Św. Sebastian, patron naszych czasów

W imieniu kapelana krajowego, ks. Sylwestra Dziedzica, zapraszamy do lektury Gościa Tarnowskiego, w której opowiada o kulcie św. Sebastiana na przykładzie swojej diecezji.

O św. Sebastianie, patronie myśliwych, możecie szerzej poczytać w naszej zakładce Kultura.

Poniżej przedstawiamy też treść modlitwy do naszego patrona, orędownika w epidemiach, św. Sebastiana:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nas nami.

Święta Maryjo, módl się za nami,

Królowo Męczenników, módl się za nami.

Święty Sebastianie – męczenniku Boży, módl się za nami,

Święty Sebastianie – rycerzu nieustraszony,

Święty Sebastianie – rycerzu roztropny,

Święty Sebastianie – bohaterze śmiały,

Święty Sebastianie – obdarzony darem męstwa,

Święty Sebastianie – niestrwożony prześladowaniami chrześcijan,

Święty Sebastianie – niezłomny w wierze,

Święty Sebastianie – uwięziony i głodem morzony,

Święty Sebastianie – przywiązany do drzewa i strzałami przebity,

Święty Sebastianie – skutecznie po wyroku Dioklecjana uśmiercony,

Święty Sebastianie – ze czcią pogrzebany,

Święty Sebastianie – wiele cudów po śmierci czyniący,

Święty Sebastianie – orędowniku w ciężkich chorobach,

Święty Sebastianie – cierpiących wspomagający,

Święty Sebastianie – od nieszczęść i niebezpieczeństw chroniący,

Święty Sebastianie – wspomożycielu wiernych,

Święty Sebastianie – wielki nasz orędowniku w niebie,

Święty Sebastianie – pomocny dla swoich czcicieli,

Święty Sebastianie – słynący łaskami i cudami,

Bądź nam miłościw – przepuść nam Panie.

Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas Panie.My grzeszni Ciebie Boże prosimy, wysłuchaj nas Panie,

Abyśmy byli wybawieni od powietrza, głodu, ognia, wojny, wysłuchaj nas Panie,

Abyśmy byli uchronieni od wszelkich nieszczęść,

Abyśmy byli zachowani od nagłej a niespodziewanej śmierci,

Abyśmy wzrastali w wierze i wzajemnej miłości,

Abyśmy żyli w zgodzie, życzliwości i pokoju,

Abyśmy się dostali do chwały niebieskiej za przyczyną św. patrona,

Przez okrutne męczeństwo św. Sebastiana,

Przez niezłomną wiarę i męstwo św. Sebastiana,

Przez przemożne wstawiennictwo św. Sebastiana,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

MÓDL SIĘ ZA NAMI ŚW. SEBASTIANIE,

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, któryś św. Sebastiana męczennika tak upodobał sobie, że z Twoją pomocą, żadne pochlebstwa ani katowskie okrucieństwa od miłości Twojej odciągnąć go nie mogły, przez Jego wstawiennictwo i zasługi, prosimy, chroń nas od wszelkich niebezpieczeństw i wspieraj w codziennych trudnościach, przez Chrystusa Pana naszego Amen.