Sukces przewodnika z Klubu Posokowców PZŁ

W dniach od 30 września do 3 października odbył się na Węgrzech w miejscowości Kaszo, 37 Zjazd Klubów Posokowca zrzeszonych w Międzynarodowym Związku Posokowców – ISHV. Oprócz wielu narad, posiedzeń i Walnego Zgromadzenia ISHV przeprowadzony został konkurs pracy posokowców na postrzałkach zwierzyny grubej w którym wzięło udział 9 przewodników z posokowcami. Klub Posokowców PZŁ nominował do udziału w konkursie Mikołaja Włocławskiego z posokowcem bawarskim CRUX Czarci Nos. W skład międzynarodowych komisji sędziowskich weszli również sędziowie z Polski; Marian Paweł Bocianowski, Grzegorz Lietz i Tadeusz Wójcik.

Pierwszą pracą jaką wylosował M. Włocławski był postrzałek jelenia byka z poprzedniego dnia. Jeleń otrzymał postrzał na przedni badyl. Po kilkuset metrowej pracy na otoku Crux za zgodą zespołu sędziowskiego (w którego skład wchodzili Niemiec, Węgier i Polak), został puszczony luzem i zaczął stanowić postrzałka. Jednak podejście na odległość strzału zakończyło się ucieczką jelenia i ponownym gonem. Jeleń uchodził przez pola, pomiędzy zabudowaniami, śródpolnymi remizami, poprzecinanymi głębokimi jarami. Upór Mikołaja i Cruxa doprowadziły do końcowego stanowienia i skrócenia cierpień postrzałka. Kolejnego dnia Mikołaj ponownie wylosował prace na jeleniu postrzelonym w tylny badyl. Tym razem praca na otoku trwała 700 m, po czym Crux ruszył w kilometrowy, głośny gon, zakończony twardym stanowieniem i dostrzeleniem postrzałka. Sędziowie ocenili pracę na dyplom II stopnia. Oceniana była praca na otoku, głośny gon, stanowienie i współpraca przewodnika z psem. Na podstawie końcowej oceny sędziów przewodnikom przyznano trzy dyplomy II stopnia i dwa dyplomy III stopnia. Żaden postrzałek nie wymagał ponad 2 km pracy na otoku wobec czego nie przyznano dyplomów I stopnia.

Uzyskane punkty umożliwiły zajęcie reprezentantowi Klubu Posokowców PZŁ 2 lokaty na tym najważniejszym dla posokowców konkursie w Europie, za przedstawicielem Słowackiego Klubu Hodowców Posokowców – Markiem Sirotnym z posokowcem bawarskim Dia Mutnanska Dolina.

W zjeździe uczestniczyła 10-cio osobowa delegacja Klubu Posokowców PZŁ. Nadmienić należy że prezes naszego klubu Wojciech Galwas został ponownie wybrany na Vice Prezydenta Światowego Związku Posokowców Bawarskich, a doradca ds. hodowlanych Małgorzata Strauss została wybrana Vice Prezydentem utworzonego Światowego Związku Posokowców Hanowerskich. Jednym z celów tych związków jest wyegzekwowanie od krajowych organizacji kynologicznych zrzeszonych w FCI aby wypełniały wymogi jakie są zawarte we wzorcach rasy posokowców hanowerskich i bawarskich. Wzorce te wymagają aby do hodowli dopuszczane były posokowce z poprawnym eksterierem, przebadane pod względem zdrowotnym i ze sprawdzoną na ocenach pracy użytkowością. Niestety również ZKwP nie realizuje tych wymagań zawartych we wzorcach rasy.

Za niecałe 2 miesiące będziemy gościć najlepszych przewodników posokowców na XIII Międzynarodowej Ocenie Pracy Posokowców im. Ks. Benedykta Gierszewskiego, która zostanie przeprowadzona na Opolszczyźnie.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp