Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego wobec działań Spółki TORN

W dniu wczorajszym koła łowieckie korzystające aplikacji EKEP otrzymały powiadomienie którego treść stanowi oszczerstwo skierowane przez nieujawniony w swoim składzie „zespół EKEP”. Z całokształtu okoliczności faktycznych można domniemywać, że rzeczywistym autorem powiadomienia  jest spółka TORN, z którą w roku 2012 ówczesny Zarząd Główny PZŁ zawarł umowę na usługi informatyczne nie zabezpieczając – jak się dziś okazuje – należycie interesów Związku. Wystosowując takie powiadomienia jak w dniu wczorajszym, grożąc pozbawieniem dostępu do aplikacji  EKEP z dniem 1 kwietnia 2023 r. jeśli koła łowieckie nie zapłacą narzuconej przez Spółkę TORN należności, Spółka ta w istocie podejmuje się szantażu wobec kół łowieckich i Polskiego Związku Łowieckiego. Jest to postępowanie głęboko nieetyczne i nieodpowiedzialne. Koła łowieckie i Polski Związek Łowiecki z mocy prawa wykonują uprawnienia Państwa Polskiego w zakresie gospodarki łowieckiej, zaś EKEP jest jednym z istotnych narzędzi tej gospodarki. Spółka TORN ma tego pełną świadomość. Bezprawne pozbawienie dostępu do tego narzędzia skutkować będzie wielomilionowymi stratami w gospodarce narodowej, za co odpowiedzialność finansową poniesie Spółka TORN, co nie wyklucza dalszej, personalnej odpowiedzialności osób które w ramach tej Spółki podejmą decyzję o zablokowaniu aplikacji EKEP.

Zarząd Główny PZŁ mając świadomość wagi problemu usiłował podjąć ze Spółką TORN rzeczowe rozmowy; przedstawiciele tej Spółki odmówili jednak rozmów z osobami wydelegowanymi przez Zarząd Główny. W to miejsce, poprzez wzmiankowane powiadomienie, kontynuowana jest narracja jakoby Spółka TORN była w sprawie poszkodowana, co żadną miarą nie ma miejsca. Umówione zobowiązania Polski Związek Łowiecki wykonuje!

Zarząd Główny PZŁ oświadcza, że będąc zmuszony przez Spółkę TORN do podjęcia radykalnych rozstrzygnięć zdecydował w dniu wczorajszym o rozpoczęciu stosownych kroków wobec bezprawnych działań tej Spółki.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa