Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Spotkanie przedstawicieli ZG PZŁ i KG Policji

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Łowczego Krajowego Pawła Lisiaka, członka zarządu PZŁ Ewy Kraski, Naczelnika Wydziału Łowiectwa Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska Huberta Hamuleckiego z przedstawicielami Komendy Głównej Policji inspektorem Robertem Kumorem Dyrektorem Biura Prewencji KGP oraz młodszym inspektorem Katarzyną Olejnik Naczelnikiem Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji KGP w sprawie zagrożeń wynikających z wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 22.03.2018 o zmianie Ustawy Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw w zakresie nałożenia na myśliwych obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich. Strony m. in. omówiły praktyczne aspekty stosowania tych przepisów oraz zdiagnozowały możliwe do wystąpienia problemy z tym związane, wymagające zmian legislacyjnych. Zarząd Główny przedstawił swoje stanowisko dotyczące braku racjonalnych podstaw wykonywania badań i konieczności ich zniesienia.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp