Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Rafał Malec odwołany zgodnie ze statutem!

W dniu dzisiejszym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa przedmiotem której była ocena zgodności ze statutem uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie odwołania Rafała Malca z funkcji Prezesa NRŁ. Uchwała ta zapadła w dniu 4 września 2019, jednak dopiero obecnie doszło do merytorycznego rozstrzygnięcia. Sąd uznał, że ostatnia decyzja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 kwietnia 2022 r. uchwalająca uchwały NRŁ w sprawie zmian w składzie prezydium Rady (odwołanie jego ówczesnych członków i powołanie innych w ich miejsce) była niezgodna z prawem, a Naczelna Rada Łowiecka była władna odwołać poszczególnych członków jej prezydium w trakcie trwania kadencji.

Na rozprawę nie stawił się, mimo prawidłowego zawiadomienia, ani pan Rafał Malec, ani pełnomocnik Naczelnej Rady Łowieckiej. Bezpośrednio przed rozpatrzeniem sprawy Sąd oddalił wnioski jednego z członków obecnego prezydium o wyłączenie sędziów od orzekania, wskazując na to, że [cyt.] termin złożenia wniosku o wyłączenie sędziego, tuż przed wyznaczonym terminem rozprawy oraz wskazane w nim okoliczności, które były już podnoszone w innych wnioskach o wyłączenie sędziów w tej samej sprawie świadczą zdaniem Sądu wyłącznie o próbie przedłużenia toczącego się postępowania sądowego. Sprawa obstrukcji procesowej stosowanej m.in. przez pana Rafała Malca była zrelacjonowana w sierpniowym numerze Łowca Polskiego.

Wyrok nie jest prawomocny i przysługuje od niego skarga kasacyjna. Naczelna Rada Łowiecka obecnej, kończącej się kadencji, nie powinna lekceważyć stanowiska Sądu, który dał wyraźny sygnał co do tego, że Rada skutecznie odwołała pana Rafała Malca ze stanowiska Prezesa NRŁ. Jest to o tyle istotne, iż od kwietnia 2022 r. pan Rafał Malec pełnił swoją funkcję wyłącznie na podstawie, jak dzisiaj orzeczono – niezgodnej z prawem, decyzji nadzorczej Ministra Klimatu i Środowiska, a nie woli większości członków Naczelnej Rady Łowieckiej wyrażonej w uchwale z dnia 4 września 2019 r.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa