Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Przesunięcie obowiązku przedstawienia badań lekarskich myśliwych

Jak wynika z informacji, dostępnych na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Wskutek zmiany stanu prawnego stan zagrożenia epidemicznego zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2023 r. Podpisane rozporządzenie zostało już skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw, a termin jego wejścia w życie określono na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zmiana stanu prawnego ma znaczenie dla myśliwych w kontekście obowiązku przeprowadzania badań lekarskich w związku z posiadaniem pozwolenia na broń myśliwską i konieczności przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskiego i psychologicznego; obowiązek ten wynika z przepisu art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje, że termin przedstawienia wspomnianych orzeczeń zostaje przesunięty do dnia 29 czerwca 2023 r. włącznie (pierwotnym terminem był dzień 31 marca 2023 r.), co wynika z przepisu art. 12d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa covidowa), zgodnie z którym terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji, przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Tym 90 – tym dniem będzie właśnie 29 czerwca 2023 r.

Istotne jest to, że przepis art. 12d specustawy covidowej termin jedynie wydłuża, a nie wyłącza obowiązek przeprowadzenia badań i przedstawienia orzeczeń. O ile zatem badania wynikające z art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji myśliwi, którzy pozwolenia na broń uzyskali przed dniem 1 kwietnia 2018 r., mogą przeprowadzić już po dniu 1 stycznia 2023 r. (tu stan prawny nie uległ do tej poru zmianie) to obowiązek przedstawienia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego upływa – w aktualnym stanie prawnym – w dniu 29 czerwca 2023 r.

Trzeba mieć natomiast na uwadze to, że Sejm RP pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (druk sejmowy 2842) przewidującym w przepisie art. 11 pkt 3) projektu w ogóle wyeliminowanie obowiązku poddawania się przez myśliwych badaniom z art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji i przedstawiania wspomnianych orzeczeń. O postępach prac nad tą ustawą Zarząd Główny będzie informował na bieżąco.

W aktualnym stanie prawnym Zarząd Główny sugeruje myśliwym, których dotyczy obowiązek przeprowadzenia badań, wstrzymanie się do końca marca 2023 r. z przeprowadzeniem tych badań; do tego czasu najpewniej wyklaruje się sytuacja co do zmiany stanu prawnego wynikającego ze wspomnianego wyżej projektu ustawy.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa