Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Poprawa wyników finansowych Zrzeszenia

Rozpoczynamy cykl publikacji pokazujących wyniki finansowe Polskiego Związku Łowieckiego na przestrzeni ostatnich lat. Wykres obrazuje, że działania Zarządu Głównego PZŁ dają wymierne efekty. Już w pierwszym roku działalności uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy, poprawiając go o ok. 8 mln zł w stosunku do lat ubiegłych. To dobrze prognozuje naszemu Zrzeszeniu, a to dopiero początek naszych starań o silny i stabilny Polski Związek Łowiecki. Więcej informacji na temat podjętych działań w celu uzdrowienia Zrzeszenia będziemy przekazywali w kolejnych komunikatach.

Poprawa wyniku finansowego możliwa była dzięki wprowadzeniu redukcji kosztów działalności operacyjnej Zrzeszenia. Od 2020 r. koszty mają wyraźną tendencję spadkową.

 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp