Wzór wyceny skóry rysia

Skóra rysia

Skóra rysia (Lynx lynx L., 1758).

Elementy wyceny Pomiar Iloczyn Czynnik Punktacja
I.
Pomiary
1. Długość w cm 0,005
2. Szerokość w cm
3. Rozpiętość łap w cm
II.
Dodatki
1. Za długość i równomierność włosa – do 5%
2. Za pędzelki i wąsy – do 5%
3. Za cętkowanie – do 5%
4. Za bokobrody – do 10%
Wycena ostateczna

Ryc.11. Pomiar futra rysia: 1 – długość futra, 2 – szerokość futra, 3 – rozpiętość łap.