"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak
Zarząd Główny

Zarząd Główny

Lech Blach

dr Lech Bloch
Przewodniczący Zarządu Głównego
Łowczy Krajowy

Zbigniew Boniuszko
Zbigniew Boniuszko

Wanda Olech-Piasecka
Wanda Olech-Piasecka