I WARSZTATY ŁOWIECKIE DLA KOBIET

I WARSZTATY ŁOWIECKIE DLA KOBIET "DIANA PO POLOWANIU!"

W dniach 27.02 – 1.03.2015  w Ośrodku Szkoleniowo Rekreacyjnym „Strzelnica” w  Kochcicach, odbyły się I Warsztaty łowieckie dla kobiet „Diana po polowaniu”. Organizatorami spotkania był Polski Związek Łowiecki oraz Klub Dian PZŁ. Celem spotkania była integracja i aktywizacja polujących kobiet, a także umożliwienie uczestniczkom poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu łowiectwa. Na spotkanie przyjechały 64 Diany z całej Polski, żeby doskonalić się w sztuce wabienia jeleni, drapieżników, wziąć udział w warsztatach kulinarnych, kynologicznych, elaboracji amunicji oraz zawodach strzeleckich. Mimo wielu zajęć, dziewczyny znalazły czas na pogawędki i dyskusje oraz na wspólne śpiewy i tańce podczas biesiady myśliwskiej. Wiele z nich przyjechało z odległych zakątków Polski, pokonało setki kilometrów, żeby móc spotkać się z koleżankami, rozwinąć swoje zainteresowania, albo podzielić własnymi doświadczeniami. Całemu spotkaniu towarzyszyła radosna, koleżeńska atmosfera! Mamy nadzieję, że kolejne edycje Warsztatów będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem i zakończą ogromnym sukcesem!

Zdjęcia: K.Lewańska-Tukaj, D.Piotrowska, A.Feculak