Obowiązek lustracji przed wyborami w kołach łowieckich

Drodzy Myśliwi,

w związku z faktem, iż zbliża się czas, w którym przeprowadzane będą wybory w kołach łowieckich, przypominamy, iż:

  1. obowiązek lustracyjny dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku,
  2. obowiązku składania oświadczenia lustracyjnego należy bezwzględnie przestrzegać,
  3. uchybienie temu obowiązkowi skutkować będzie nieważnością dokonanego wyboru,
  4. brak złożenia oświadczenia lustracyjnego nie podlega uzupełnieniu,
  5. oświadczenie lustracyjne powinno zostać złożone do przewodniczącego lub sekretarza walnego zgromadzenia najpóźniej w dniu głosowania nad danym kandydatem, lecz przed przystąpieniem do samego głosowania.

Art. 33d ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 67) nakłada na osoby kandydujące na członków organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych. Oświadczenie lustracyjne powinno zostać złożone najpóźniej w dniu głosowania nad danym kandydatem, lecz przed przystąpieniem do samego głosowania.

Z przywołanej powyżej podstawy prawnej (art. 33d ustawy Prawo łowieckie) wynika wprost, iż w skład wskazanych (w przypadku koła łowieckiego enumeratywnie) organów nie mogą wchodzić osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, które były pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub współpracowały z tymi organami.

 

Jednolity tekst ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990.

PS.  Należy wypełnić Załącznik nr 4 do ww. ustawy, część Aczęść B.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp