Naczelna Rada Łowiecka żegna Prof. Jana Szyszko

Naczelna Rada Łowiecka żegna Prof. Jana Szyszko

Szanowne Koleżanki i Koledzy Myśliwi i Leśnicy!

Z ogromnym żalem przyjąłem wiadomość o śmierci prof. Jana Szyszko, znakomitego polityka,
naukowca, leśnika, ale przede wszystkim etycznego i wiernego swoim przekonaniom myśliwego.
Wielkiego człowieka, który szczerze kochał Polskę – polską ziemię, polskie łowiectwo i polskie
leśnictwo. Orędownika Polskiego Modelu Łowiectwa, który swoją postawą codziennie dawał przykład
jak trwać przy swoich ideałach i zasadach. Człowieka, który swoją osobowością i naturalnym ciepłem
zjednywał sobie rzesze zwolenników. Rycerza Świętego Huberta niezłomnego w walce o normalność.
Jan Szyszko wielokrotnie mawiał, że przyszłość Polski opiera się na czterech filarach –
kościele, wsi, łowiectwie i leśnictwie będących jednością. Dlatego dzisiaj apeluję do wszystkich
Koleżanek i Kolegów, aby w tym trudnym czasie okazać solidarność i stając ramię w ramię ponad
podziałami ruszyć w ostatnią drogę z naszym Przyjacielem. Okażmy szacunek i honor zmarłemu
Koledze poprzez udział pocztów sztandarowych oraz obecność myśliwych w strojach organizacyjnych.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 16 października o godz. 11.00 w Kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej.
Członek Honorowy Polskiego Związku Łowieckiego – nasz Przyjaciel, wyruszył w ostatnią
drogę do Krainy Wiecznych Łowów, a naszym obowiązkiem i chlubą będzie mu w tym towarzyszyć!
Ku chwale Polskiego Łowiectwa!

Darz Bór!

Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej

Prof. dr hab. Paweł Piątkiewicz