Łowczy Krajowy w Zarządzie Głównym

Łowczy Krajowy w Zarządzie Głównym

13 lutego w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego Paweł Lisiak, nowy Łowczy Krajowy, był obecny na posiedzeniu Kapituły Odznaczeń Łowieckich co, jak zaznaczył, było dla niego dużym honorem.

Ponadto z inicjatywy prof. Pawła Piątkiewicza, spotkał się z członkami Naczelnej Rady Łowieckiej.

Odwiedził też pracowników etatowych Zarządu Głównego w ich miejscach pracy.