Konsultacje publiczne w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania amunicji zawierającej ołów

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych w sprawie planowanych ograniczeń załącznika XVII do rozporządzenia REACH. Propozycja dotyczy wprowadzenia ograniczeń dla ołowiu i jego związków (CAS 7439-92-1, WE 231-100-4) w amunicji do strzelania na świeżym powietrzu.

W 2021 r. Komisja Europejska (KE) przyjęła rozporządzenie zmieniające załącznik XVII rozporządzenia REACH w zakresie zakazu stosowania amunicji ołowianej na terenach wodno-błotnych, o którym pisaliśmy tutaj  Rozporządzenie KE w sprawie zakazu używania amunicji śrutowej ołowianej na terenach podmokłych – Polski Związek Łowiecki (pzlow.pl).

ECHA, na wniosek KE, przygotowała nowy wniosek w sprawie ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania ołowiu w amunicji (do broni palnej i wiatrówek), stosowanych na świeżym powietrzu. Zastosowania obejmują polowanie, strzelectwo sportowe, inne formy strzelectwa na świeżym powietrzu – Szeroki zakaz dla ołowiu w amunicji – kolejny wniosek KE – Polski Związek Łowiecki (pzlow.pl)

W konsultacjach, które będą trwały do 24 września 2021 roku mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony. Kwestionariusz można znaleźć na stronie ECHA https://echa.europa.eu/pl/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/27801/term

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp