Komunikat w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2021 r.

Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt IV SA/Wa 1171/20, uchylając uprzednio wydane decyzje administracyjne wskazał jednocześnie, że prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej jest Kol. Paweł Piątkiewicz.

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp