Komunikat Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej

Poniżej publikujemy list Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej wystosowany do członków Naczelnej Rady Łowieckiej:

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy!

13 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyniku skargi na Decyzję Ministra Klimatu z dnia 5 lutego 2020 r., uchylił w/w. decyzję. Oznacza to, że w wyniku prawomocnego wyroku niezależnie od ew. wniesienia skargi kasacyjnej przez zainteresowane strony od dnia 13 stycznia funkcję Prezesa NRŁ pełni kolega Paweł Piątkiewicz, a funkcje Wiceprezesów koledzy: Roman Dziedzic, Zygmunt Łukaszczyk i Sławomir Strzelczyk.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy od początku wspierali nas i wierzyli w praworządność.

Krytycznie oceniamy pracę poprzedniego Łowczego Krajowego, który wspólnie z innymi osobami nie akceptował demokratycznego głosu większości, a tym samym destabilizował pracę Naczelnej Rady Łowieckiej. Uważamy, że władze PZŁ powinny dawać dobry przykład z góry. Indywidualne interesy nie mogą przysłaniać dobra naszej organizacji.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z obecnym Łowczym Krajowym kolegą Pawłem Lisiakiem będzie układała się prawidłowo, dla dobra Polskiego Związku Łowieckiego. W czasach pełnych wyzwań i przeszkód dla naszego Zrzeszenia, bardziej niż kiedykolwiek potrzebna nam jest jedność, transparentność i skuteczność współdziałania.

Jako pierwsze cele do zrealizowania stawiamy m.in. organizację od dawna odwlekanego Krajowego Zjazdu Delegatów, poprawę wizerunku polskiego myśliwego w opinii publicznej, naprawę relacji z rolnikami oraz powrót naszych dzieci i wnuków na polowania.

Wiemy, że lista problemów jest naprawdę długa i jest to tylko część z nich, dlatego chcemy prosić wszystkich o wsparcie. Bez naszego zaangażowania  przegramy to historyczne starcie o naszą organizację, o nasze prawa i o nasze tradycje.

Zostawmy niechlubną przeszłość za sobą i działajmy wspólnie dla dobra Polskiego Związku Łowieckiego.

Darz Bór

Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej: Paweł Piątkiewicz – Prezes, Roman Dziedzic – Wiceprezes, Zygmunt Łukaszczyk – Wiceprezes, Sławomir Strzelczyk – Wiceprezes.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp