Komunikat Komisji Kynologicznej NRŁ nt. finansowania imprez kynologicznych

W związku z pojawiającymi się błędnymi interpretacjami związanymi z zaleceniami dotyczącymi finansowania imprez kynologicznych, Komisja Kynologiczna Naczelnej Rady Łowieckiej informuje w przedmiotowej sprawie o przyjętych zasadach.

Zarządy okręgowe mają pełne prawo do wykorzystania wszystkich środków przewidzianych na kynologię łowiecką w rocznym budżecie. Nie ma obowiązku tzw. samofinansowania się konkursów, ocen i prób pracy psów myśliwskich, natomiast jeśli koszty organizacji przekraczają zaplanowany budżet, należy podjąć działania dążące do pozyskania dodatkowych środków pozwalających na sfinansowanie imprezy.
Kynologia łowiecka wymaga ciągłej promocji i upowszechniania nie tylko wśród członków PZŁ ale również wśród innych zaangażowanych w szkolenie psów myśliwskich. Komisja Kynologiczna NRŁ stoi również na stanowisku, że nie należy obciążać chętnych do udziału w imprezach kynologicznych drastycznym podnoszeniem kosztów wpisowego, zamiast tego należy dążyć do jak najszerszego w nich uczestnictwa.

Z poważaniem

łowczy krajowy Paweł Lisiak
Komisja Kynologiczna NRŁ

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp