Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Istotne zmiany w Prawie łowieckim – część druga komunikatu

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, w nawiązaniu do informacji z dnia 25 października 2022 r. o istotnych zmianach w Prawie łowieckim informuje, że zmiany te wchodzą w życie z dniem 10 listopada 2022 r. Wynika to z art. 9 w związku z art. 81 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2022 r., poz. 2185). 

W informacji z dnia 25 października br. wskazano na skutki nowelizacji w zakresie kadencji zarządów i komisji rewizyjnych kół łowieckich. Nowelizacja wywołuje także istotne skutki w zakresie polowań indywidualnych poprzez nałożenie na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich prawnego obowiązku prowadzenia książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w formie elektronicznej. Od dnia 10 listopada 2022 r. nie będzie już zatem możliwości dokonywania wpisów w dotychczasowych książkach prowadzonych w formie tradycyjnej (papierowej) chyba, że zaistnieją okoliczności uniemożliwiające czasowo prowadzenie elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. 

Zaleca się kołom łowieckim, które do chwili obecnej nie wprowadziły jeszcze elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, by pilnie nawiązały kontakt z dostawcami tego typu usług informatycznych i wdrożyły do stosowania książkę ewidencji w formie elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że zespół ds. Systemu KŁ i EKEP Polskiego Związku Łowieckiego, w dniu 31 października o godz. 12.00, organizuje szkolenie dotyczące wdrożenia w kołach łowieckich Systemu KŁ oraz  elektronicznej książki polowań EKEP. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa zdalnego na platformie Teams. Zainteresowanych prosimy o mailowe zgłoszenia na adres: szkoleniaekep@pzlow.pl

Link do szkolenia zdalnego zostanie wysłany zainteresowanym w dniu 31 października o godz. 11:30. 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa