Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Informatyzacja, komunikacja i restrukturyzacja – działania ostatnich miesięcy w czasie epidemii

Koleżanki i Koledzy!

Mija czwarty miesiąc urzędowania Pawła Lisiaka na stanowisku łowczego krajowego.  Były to co prawda cztery miesiące przerwane miesięczną hospitalizacją łowczego, ale nawet w jej trakcie Zarząd Główny starał się pracować podczas wideokonferencji, tak by najważniejszych spraw nie odwlekać w czasie. Podjętych zostało wiele inicjatyw, z których spora część jest w trakcie realizacji. Poniżej znajdziecie ich zestawienie, a jednocześnie pragniemy poinformować, że kolejne projekty już lada dzień ujrzą światło dzienne.

Europejskie wsparcie dla polskiego łowiectwa

Zacieśniono współpracę z FACE i zainicjowano wspólne projekty z Intergrupą Parlamentu Europejskiego „Bioróżnorodność, łowiectwo, obszary wiejskie”. Ma to na celu przynieść poprawę wizerunku łowiectwa w Polsce i pomóc w realizacji naszych celów, takich jak choćby przywrócenie udziału nieletnich w polowaniach, czy wpisanie łowiectwa na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Walkę o odzyskanie elementarnych praw wychowawczych rodziców-myśliwych już podjęto, czego efektem była debata sejmowa i przegłosowanie możliwości dalszych prac na projektem w ramach komisji sejmowej.

Informatyzacja w walce z ASF

Zaostrzono procedury w zwalczaniu rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Wprowadzono możliwość elektronicznego raportowania stanu pozyskania dzików, stworzone zostały filmy instruktażowe oraz zakładka informacyjna na stronie www.pzlow.pl dotycząca procedur postępowania w strefach ASF.
Postawiono na rozwój elektronicznej książki ewidencji polowań EKEP, jako własności PZŁ. Stworzenie EKEP kosztowało nasz związek niemałe pieniądze, dlatego nie możemy dopuścić do tego, aby taki produkt pozostał jedynie niewykorzystanym  gadżetem. Poszczególne funkcje programu wciąż są rozwijane, choćby niedawno powstała zakładka „pogotowie postrzałkowe”, a funkcje wysyłania raportów pomagających w zwalczaniu ASF, doceniane są przez łowczych kół prowadzących ewidencję.
Na ponad 2,5 tys. Kół łowieckich, niemal 2,2 tys. pokrytych jest naszym systemem, co znacząco ułatwia administrowanie planem łowieckim w kraju.

Kontynuacja współpracy

Zacieśniono współpracę z leśnikami i rolnikami, w tym z prasą rolniczą; podjęto próby negocjacji przy najbardziej spornych, niekiedy ciągnących się od lat sprawach dotyczących szkód łowieckich. Jeszcze wiele pracy w temacie unormowania relacji łowiecko-rolniczych ale dążymy do życia w pełnej symbiozie, bo tylko tak możemy uczynić te trzy sektory mocniejszymi.

Ratujemy Łowca Polskiego

Wprowadzono weryfikację działań Łowca Polskiego mającą na celu urealnienie sytuacji finansowej, modernizację i ratowanie wydawnictwa. Chcemy ocalić ponad 100-letnią tradycję wydawniczą i najstarszy tytuł łowiecki w Polsce.  Jednocześnie Łowiec Polski nie może pozostać studnią bez dna, w którą inwestuje się składkowe pieniądze bez oczekiwanych efektów. Rozpoczęto też prace zmierzające do likwidacji spółki ŁOWEX oraz rzeczywista analiza majątku Zrzeszenia.

Wizyty terenowe

W okresie sprawozdawczym miały miejsce wizyty w Zarządach Okręgowych w Poznaniu, Łomży, Koszalinie, Zielonej Górze oraz w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny w Czempiniu, Goli, Manowie, Rypinie, Grodnie i Mosznej, a także w Stacji Badawczej w  Czempiniu. Zmierzamy do usprawnienia  współpracy między okręgami a Zarządem Głównym i zwiększenia wydajności pracy OHZ-ów, a bezpośredni kontakt z tymi placówkami pomógł w ocenie bieżącej sytuacji. Koncepcja wizyt terenowych będzie kontynuowana.

Promocja i upowszechnienie dziczyzny

Podjęte zostały działania mające na celu promocję dziczyzny i upowszechnienie możliwości jej zakupu bezpośredniego. Stworzyliśmy instrukcję postępowania przy staraniu się koła o możliwość sprzedaży bezpośredniej, działamy też w kierunku promowania obecności polskiej dziczyzny na polskich stołach. W tym samym czasie podjęto rozmowy z firmami zajmującymi się skupem dziczyzny, by nie tylko upowszechnić mięso pochodzące z polskich lasów ale również by wyjść z impasu cenowego, który został spowodowany sytuacją epidemiczną w kraju.

PZLOW.PL portalem o myśliwych i dla myśliwych

W celu większej transparentności ożywiono działanie strony internetowej www.pzlow.pl, jako głównego źródła informacji dla członków zrzeszenia i prowadzone są prace nad dalszym jej rozwojem. Jednocześnie trwa budowa stron internetowych wszystkich zarządów okręgowych i stacji badawczej Czempiń. Mają być spójne wizerunkowo ze stroną główną i dostarczać myśliwym w okręgach wszelkich niezbędnych wiadomości z zakresu łowiectwa.
Nasz portal PLZOW.PL ma zawierać wszelkie informacje, których potrzebują członkowie PZŁ, a które do tej pory pozostawały w sferze domysłów. Ożywiliśmy również działanie naszego profilu Facebook’owego, chcąc dotrzeć do jak największej ilości sympatyków i popularyzować łowiectwo, również w nie do końca nam przyjaznym środowisku.

Stawiamy na sprawdzone autorytety i ekspertów

Zmieniono też sposób komunikacji zewnętrznej. Oprócz pracy nad wspomnianymi stronami internetowymi, zmieniamy dotychczas obowiązujący profil rzecznika prasowego, który bardziej promował osobę pełniącą tę odpowiedzialną funkcję, zamiast skupiać się na sile przekazu naszych treści. Potrzebujemy szeregu specjalistów gotowych do reprezentowania nas w konkretnych dziedzinach, dlatego w naszym imieniu, w mediach wypowiadać się będą współpracujący z nami eksperci, mający szeroką wiedzę odnośnie poruszanych zagadnień.

Sprawna komunikacja

By usprawnić współpracę z okręgami i by szybciej reagować na dynamikę wydarzeń, wprowadzono cotygodniowe raportowanie działań zarządów okręgowych do ZG PZŁ, prowadzimy również starania by przekaz wszystkich okręgów był jednolity i tożsamy z polityką Zarządu Głównego. Jesteśmy jedną organizacją i w ramach tego samego zrzeszenia musimy mówić jednym głosem.

Myśliwi vs COVID-19

Wpisaliśmy się w walkę z wirusem COVID-19, m.in. koordynując oddolne inicjatywy myśliwych, za które serdecznie Wam dziękujemy, bo skala pomocy członków PZŁ przerosła wszelkie oczekiwania. Pokazaliśmy się i wciąż pokazujemy z fantastycznej strony! Promowaliśmy akcję oddawania osocza dla najciężej chorych, a także wciąż pracujemy nad projektem zakupu 49 pojazdów dla służby zdrowia, od 49 okręgów PZŁ.

Wydajność  i efektywność pracy

Trwają prace nad usprawnieniem działania Zarządu Głównego, powoli usprawniając kadrę pracowniczą. Jednak staramy się, by nie działać pochopnie i nie dopuścić do kolejnych procesów sądowych, z którymi obecnie musimy się zmagać w wyniku decyzji kadrowych podjętych przed objęciem funkcji łowczego przez Pawła Lisiaka. Lista spraw sądowych jest poważna i z tym problemem się zmierzymy, ale jednocześnie nie możemy dopuścić, by narażać PZŁ na kolejne wysokie koszty, a co za tym idzie – jeszcze większe straty finansowe. Wyjaśniamy wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu struktur zrzeszenia, głownie naszych czterech spółek wewnętrznych.

Kluby i komisje problemowe

Zakończone zostały prace nie tylko nad regulaminem klubów działających przez PZŁ ale też nad prostym i zrozumiałym sposobem ich finansowania. Koordynujemy prace poszczególnych komisji problemowych, chcąc by ich działania dawały nam realne efekty, by nie były jedynie fasadowymi grupami dyskusyjnymi. Komisje problemowe działające w okręgach, to również niezwykle istotny element, bez którego trudno o wspólny sukces, dlatego wprowadzane są mechanizmy ściślejszej z nimi współpracy.

Kursy online, członkowie wspierający

Opracowujemy możliwość zdalnych kursów dla nowo wstępujących oraz procedury bezpiecznego pod kątem zagrożenia epidemicznego egzaminowania osób, które już taki kurs zakończyły. Rozpoczęte również zostały prace nad stworzeniem opcji członka wspierającego PZŁ, gdyż wiemy że jest wielu aktywnych sympatyków-niemyśliwych, którzy chcieliby zasilić nasze szeregi i mieć możliwość rozwoju swej pasji przy naszym wsparciu.

Rentowność środków stałych

Otworzyliśmy strzelnice, ale chcemy by ich użytkowanie odbywało się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi w czasie trwania epidemii. Dążymy również do tego, by strzelnice były obiektami rentownymi i służyły jeszcze długo dobru nas wszystkich.
Chcemy, żeby infrastruktura zrzeszenia służyła wszystkim myśliwym i  była jak najefektywniej wykorzystywana.  Dotyczy to zarówno naszych OHZ-ów, jak i strzelnic.
Rozbudowujemy i modernizujemy także infrastrukturę informatyczną. Pracujemy nad uruchomieniem nowych serwerów, by nasze systemy informatyczne pracowały w nowym, wydajnym środowisku informatycznym. Pomoże to m.in. na dużo szybszą i bezawaryjną obsługę systemu  KŁ i PZŁ EKEP.

Przedstawiliśmy Wam jedynie najistotniejsze naszym zdaniem działania, zdając sobie sprawę, że przed Zarządem Głównym jeszcze bardzo wiele pracy mającej na celu dopasowanie naszego zrzeszenia do coraz silniej zmieniającej się rzeczywistości. Staramy się odpowiadać i reagować na wszystkie pytania i zgłoszenia od myśliwych, tworzymy też lepszy system reakcji na ataki ze strony przeciwników łowiectwa.  Liczymy na waszą współpracę , ale też cierpliwość i wyrozumiałość. Nie myli się bowiem tylko ten, kto nic nie robi, a przed nami mnóstwo pracy.

Będziemy pokazywać łowiectwo takie jakim jest, a nie takie jakim chciałyby je widzieć społeczności antyłowieckie.
Będziemy pracować nad wyeliminowaniem błędów w komunikacji miedzy Zarządem Głównym a członkami zrzeszenia, naszym celem jest danie Wam możliwości spokojnego realizowania Waszej pasji, jaką jest łowiectwo i niezaprzepaszczenia wieloletniej tradycji PZŁ.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa