Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz
w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję

Komunikat prasowy Zarządu Głównego - "Audyt wewnętrzny i oczekiwana przez myśliwych i społeczeństwo zmiana funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego"

W kwietniu 2018 r. Minister Środowiska, jako organ nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim, powołał nowego Łowczego Krajowego. Stanowisko to objął Piotr Jenoch. Decyzja ta była konsekwencją zmiany przepisów określających zasady wyboru na tę funkcję, a także wyjściem naprzeciw oczekiwaniom ponad 127 000 polskich myśliwych. Decyzja ta realizowała także postulaty opinii publicznej, wskazujące na potrzebę wzmocnienia procedur etycznych w PZŁ.

Dla Polskiego Związku Łowieckiego (dalej PZŁ) ostatnie miesiące to czas dynamicznych przemian i dostosowywania się do współczesnych oczekiwań społecznych. To niełatwe zadanie, ale po okresie półrocznego funkcjonowania PZŁ w oparciu o znowelizowaną ustawę, widoczne są wyraźne zmiany w jakości i sposobie zarządzania Związkiem.Sukcesywnie dokonuje się reorganizacja pracy Zarządu Głównego oraz Zarządów Okręgowych. Zarząd Główny PZŁ efektywnie rozpoczął swoje prace, uruchamiając szereg  projektów na rzecz realizacji projektów ukierunkowanych na edukację przyrodniczą, propagujących ochronę środowiska, zrównoważony rozwój oraz zwalczanie wirusa ASF.

W okręgach terenowych Polskiego Związku Łowieckiego powstają komisje mające na celu poprawę wizerunku myśliwych, a ponadto poprawiany zostaje przepływ informacji, komunikacji i partycypacji społecznej pomiędzy środowiskami myśliwych a społecznościami lokalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk rolniczych.

Polski Związek Łowiecki tworzy obecnie diagnozę potrzeb – również społecznych – związaną z wielotorowymi obszarami rozwoju naszej organizacji. Wprowadzamy nowe standardy i nową jakość, nie tylko w sposobie zarządzania Zrzeszeniem, ale także dostosowaniu się do współczesnych oczekiwań społecznych. Odpowiadamy na potrzeby Polaków, Państwa Polskiego i Rządu. Owe novum można zauważyć w kontekście walki z ASF.  Jesteśmy otwarci na dialog z Rządem oraz środowiskami rolników, leśników i innych grup społecznych, w tym środowisk ekologicznych, ornitologicznych, samorządowych.

Ponadto, nowo powołany Łowczy Krajowy, realizując wolę myśliwych z całej Polski, zlecił wykonanie audytu wewnętrznego. Jego celem było m.in. zweryfikowanie spełniania wymagań stawianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego PZŁ, wykrycie ewentualnego marnotrawstwa i zbędnych kosztów, dokonanie oceny ryzyka oraz wykazanie możliwości doskonalenia procedur i funkcjonowania Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

Audytorzy zidentyfikowali szereg  nieprawidłowości, skutkujących wielomilionowymi stratami dla Polskiego Związku Łowieckiego (w badanym okresie, tj. 2017 r. – do kwietnia 2018 r.). Wśród nich brak wewnętrznej procedury zakupowej oraz brak jasnych kryteriów wyboru dostawców. Audytorzy ustalili, że ceny niektórych dostawców były istotnie zawyżane w stosunku do cen rynkowych, a w niektórych przypadkach zamówienia były „przepuszczane” przez podstawione firmy fasadowe, sztucznych pośredników, którzy naliczali nienależne marże. Audytorzy wskazali też na występowanie przypadków powiązań między dostawcami a pracownikami PZŁ.

Wnioski z przeprowadzonego audytu spowodowały konieczność skierowania przez nowego Przewodniczącego PZŁ na drogę prawną zawiadomień
w sprawach mogących rodzić podejrzenie popełnienia przestępstw. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. Audyt wewnętrzny będzie kontynuowany i obejmie m.in. Ośrodki Hodowli Zwierzyny i proces zakupu siedziby ZG PZŁ.  

Zmiany w Polskim Związku Łowieckim obejmują także wprowadzenie regulaminów wewnętrznych, by nasze działania były jeszcze bardziej transparentne. Intencją nowego kierownictwa PZŁ jest także wzmocnienie procedur mających na celu usuwanie z jej szeregów osób nieetycznie wykonujących polowanie, nadto uzdrowienie zasad wydatkowania jej środków finansowych, współpraca z innymi organizacjami ekologicznymi.

Jesteśmy przekonani, że przy dobrej woli Rządu ustalimy wspólny kierunek zmian i rozwoju łowiectwa w Polsce. Polski Związek Łowiecki jest
i będzie właściwym partnerem w osiąganiu celów związanych z dobrem narodowym, jakim jest polska przyroda i jej zrównoważony rozwój. Jesteśmy przekonani, że uda się nam wszystkim sprostać , współczesnym wyzwaniom i celom związanym nie tylko z ochroną i rozwojem środowiska naturalnego naszego kraju, ale również z głębokimi przeobrażeniami społecznymi wpływającymi na pozytywne postrzeganie
i odbiór społeczny naszego Zrzeszenia.

                                                                                                                                                Łowczy Krajowy –  Piotr Jenoch

audyt pozew

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami w PZŁ!

Kontakt


Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

22 55 65 500 do 510
22 826 20 51 do 53

pzlow@pzlow.pl
fax: +48 22 826 33 22


© 2002-2019 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wdrożenie: