EKOLUBELSKIE 2030

EKOLUBELSKIE 2030

W dniu 7 października 2019r.  odbyła się konferencja pt:” Polityka ekologiczna jako instrument rozwoju regionu. EKOLUBELSKIE 2030” zorganizowana przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie i Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

Patronatem Honorowym konferencję objęli: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Łowczy Krajowy Albert Kołodziejski oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

eko1

W konferencji wzięli udział: Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, Jarosław Stawiarski – Marszałek Woj. Lubelskiego, Michał Mulawa – Przewodniczący Sejmiku Woj. Lubelskiego, Leszek Kowalczyk – radny sejmiku woj. lubelskiego, pełnomocnik programu „Czyste Powietrze” i Michał Pietrzak – przedstawiciel ZO PZŁ w Lublinie a także  leśnicy, myśliwi, samorządowcy, studenci kierunku leśnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i kierunku administracja z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

eko2

Przed konferencją miała miejsce konferencja prasowa z udziałem mediów. Po niej rozpoczęła się konferencja, składająca się z wystąpień i debaty panelowej. Moderatorem konferencji i debaty panelowej był dr hab Marcin Szewczak – prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. W I części konferencji swoje wystąpienia mieli – Henryk Kowalczyk Minister Środowiska, Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego i dr Marek Kamola dyrektor Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. W części II odbyła się debata panelowa pt:  EKOLUBELSKIE 2030 z udziałem Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska, Michała Pietrzaka przedstawiciela Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie, dr Marka Kamoli dyrektora RDLP w Lublinie, Wiesława Pardyki burmistrza Nałęczowa, Edwina Gortata wójta gminy Niemce i Leszka Kowalczyka radnego sejmiku województwa lubelskiego.

W trakcie wystąpień konferencyjnych i debaty panelowej poruszone zostały zagadnienia dotyczące polityki ekologicznej państwa do 2030r., polityki ekologicznej w woj. Lubelskim, polityki łowieckiej i leśnej i współpracy z jednostkami samorządowymi . Wszyscy uczestnicy konferencji jednoznacznie stwierdzili, iż zagadnienia związane z edukacją ekologiczną stanowią jedno z wyzwań zmierzających do stworzenia EKOLUBELSKIEGO.

eko3

Uczestnicy konferencji wypełnili blisko 200 ankiet dotyczących mocnych i słabych stron polityki ekologicznej regionu, również w kontekście aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. W ankiecie można było odnieść się do obszaru polityki ekologicznej, a w szczególności polityki łowieckiej, leśnej, ochrony krajobrazu, gospodarki odpadami, oraz edukacji ekologicznej. Wyniki badań ankietowych zostaną opracowane przez zespół badawczy Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego i opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych.

eko4