Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Przedłużenie dzierżaw obwodów w Sejmie

Ruszyła procedura rozpatrywania wniosków kół łowieckich. Złożone przez koła wnioski będą podlegały ocenie na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ ZAKŁADKI DZIERŻAWA OBWODÓW

W związku z trudnościami w dotrzymaniu przez niektóre sejmiki województw wyznaczonego na dzień 31 marca 2021 r. terminu podziału województw na obwody łowieckie, w dniu 11 lutego br. grupa posłów złożyła projekt ustawy zawierającej zmiany w przepisach dotyczących terminów ważności podziału województw na obwody łowieckie oraz obowiązywania umów dzierżaw. Terminy te mają zostać przesunięte na dzień 31 marca 2022 r. Jednocześnie sejmiki województw będą zobowiązane do podjęcia uchwał o nowym podziale na obwody łowieckie w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Wejście w życie proponowanych rozwiązań będzie skutkowało tym, że nowe umowy dzierżawy będą mogły być zawierane od 1 kwietnia 2022 r. Projekt ustawy został już skierowany do pierwszego czytania:

DRUK SEJMOWY NR 932

Złożenie powyższego projektu ustawy nie zwalnia Polskiego Związku Łowieckiego z realizacji jego obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. Nie zwalnia też kół łowieckich z powinności terminowego złożenia wniosków o wskazaniu ich jako dzierżawców.

O kolejnych uchwałach sejmików dokonujących podziału województwa na obwody łowieckie Zarząd Główny i Zarządy Okręgowe będą informowały na bieżąco.

 

 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa