Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Bezprawne odwołanie posiedzenia NRŁ przez prezesa Piątkiewicza

Dnia 22 marca br. o godzinie 11.00 odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej. Udział w nim wzięło 24 z 49 członków Rady. W związku z brakiem quorum przybyli na posiedzenie członkowie NRŁ po odbyciu dyskusji jednomyślnie złożyli wniosek o niezwłoczne zwołanie kolejnego posiedzenia NRŁ z proponowanym porządkiem obrad:

Wniosek NRŁ

Jednocześnie członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej uznali, iż odwołanie drogą mailową w dniu 21 marca o godzinie 16:52 przez prezesa NRŁ Pawła Piątkiewicza planowanego na dziś posiedzenia NRŁ stanowiło naruszenie prawa, albowiem przyczyny odwołania okazały się nieprawdziwe. Precedens ten spowodował nieobecność wielu członków Rady, a tym samym brak quorum. Po raz kolejny nie podjęto ważnych i koniecznych dla Zrzeszenia decyzji, a Związek poniósł niepotrzebne koszty związane z organizacją posiedzenia.

Obecni na sali członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej uznali działanie prezesa Piątkiewicza za lekceważące i przedkładające interes własny nad dobro Polskiego Związku Łowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp