"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak

Polski Związek Łowiecki zrzesza
116 076 myśliwych,
z czego 4 076 wstąpiło w ostatnim sezonie.

dane na dzień 30 marca 2014r.

W Polsce działa 49 zarządów okręgowych i 2 550 koła łowieckie, które dzierżawią 4 696 obwodów.

dane na dzień 30 marca 2014r.

W posiadaniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego jest 17 ośrodków hodowli zwierzyny, w tym specjalistyczna Stacja Badawcza w Czempiniu.

dane na dzień 30 marca 2014r.

3 296 711 to liczba godzin przepracowanych społecznie przez myśliwych tylko w jednym roku!

dane na dzień 30 marca 2014r.

Myśliwi na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny w ostatnim sezonie przeznaczyli 9 143 602,02 zł. Dodatkowe 24 050 583,09 zł zostały przeznaczone na dokarmianie zwierzyny.

dane na dzień 30 marca 2014r.

Za szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach rolnych myśliwi w ostatnim sezonie wypłacili odszkodowania w kwocie 63 660 000 zł.

dane na dzień 30 marca 2014r.

W ramach ochrony zwierzyny drobnej Polski Związek Łowiecki w ostatnim roku wyhodował i wsiedlił 95 600 bażantów, 26 200 kuropatw i 2 030 zajęcy.

dane na dzień 30 marca 2014r.

Myśliwi w kołach macierzystych posiadają 36 021 ułożonych psów myśliwskich.

Psów ułożonych do polowania na ptactwo jest 13 970, a do poszukiwania postrzałków 10 941. Pozostała liczba psów to między innymi norowce, dzikarze i gończe.

dane na dzień 30 marca 2014r.

Kalendarz
myśliwski

XI
Jelenie szlachetne: byki, łanie i cielęta
Cały kalendarz