KALENDARZ IMPREZ KYNOLOGICZNYCH 2016

Zapraszamy do udziały w konkursach i próbach psów myśliwskich. Informację jak zgłosić psa, znajdą Państwo w zakładce Działy--> Kynologia. Terminy mogą ulec zmianie.

Czytaj dalej

STANOWISKO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA - OBWODY...

Zarząd Główny PZŁ przesyła w załączeniu stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie skutków wyroku Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. (P19/13), w zakresie istnienia obwodów łowieckich po utracie mocy...

Czytaj dalej

TELEWIZJA O WSIEDLANIU ZAJĘCY NA LUBELSZCZYŹNIE

Pod Żyrzynem na wolność pobiegło 40 zajęcy; w całym regionie - 200 osobników. Program odbudowy populacji kosztował 150 tys. zł. Zapłaciły - po 50 tys. zł - myśliwi, Urząd Marszałkowski w Lublinie i...

Czytaj dalej

MYŚLIWI URATOWALI DWA DANIELE

Zwierzęta zginęłyby w męczarniach, gdyby nie sprawna reakcja myśliwych z KŁ "Orlik" w Szczecinie. Takie postawy zasługują na uznanie. Brawo Koledzy! Zobacz zdjęcia i film z akcji uwolnienia danieli.

Czytaj dalej

Stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie...

W związku z wieloma zapytaniami kierowanymi do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, informujemy, że sprawa zastrzelenia wilka w miejscowości Żernica w gminie Baligród, została skierowana...

Czytaj dalej

KAPITUŁA ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH

Kapituła Odznaczeń Łowieckich na swym posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2016r. nadała odznaczenia łowieckie następującym osobom i kołom łowiecki.

Czytaj dalej

Kalendarz
myśliwski

II
Jelenie szlachetne: byki i cielęta
Cały kalendarz
21 września 2015 r.

Nowi członkowie PZŁ w 2015 roku

Polski Związek Łowiecki zrzesza
118 362 myśliwych,
z czego 4 752 wstąpiło w ostatnim sezonie.

dane na dzień 31 marca 2015r.
20 września 2015 r.

Zarządy Okręgowe PZŁ

W Polsce działa 49 zarządów okręgowych i 2 554 koła łowieckie, które dzierżawią 4 703 obwodów.

dane na dzień 31 marca 2015r.
19 września 2015 r.

Ośrodki Hodowli Zwierzyny PZŁ

W posiadaniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego jest 16 ośrodków hodowli zwierzyny, w tym specjalistyczna Stacja Badawcza w Czempiniu.

dane na dzień 31 marca 2015r.
18 września 2015 r.

Prace społeczne myśliwych

3 353 864 to liczba godzin przepracowanych społecznie przez myśliwych tylko w jednym roku!

dane na dzień 31 marca 2015r.
17 września 2015 r.

Bytowanie zwierzyny

Myśliwi na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny w ostatnim sezonie przeznaczyli 9 136 586,40 zł. Dodatkowe 23 306 915,95 zł zostały przeznaczone na dokarmianie zwierzyny.

dane na dzień 31 marca 2015r.
16 września 2015 r.

Szkody łowieckie

Za szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach rolnych myśliwi w ostatnim sezonie wypłacili odszkodowania w kwocie 57 610 000 zł.

dane na dzień 31 marca 2015r.