"Chcesz być myśliwym, jak niegdyś przodkowie, Więc strunę najczulszą w twym sercu poruszę,
Byś wszystko poświęcił w czynach i mowie! Chcesz wciąż być myśliwym? Oddaj swą duszę!"

Jan Jerzy Jóźwiak

BAŁTYCKI PUCHAR ANSCHUETZ 7 LAPUA - WYNIKI

W dniu 23 lipca br. na strzelnicy w Manowie odbyły się kolejne zawody z Terminarza Centralnych Zawodów Strzeleckich. Zawody wygrał Kol. Jacek Kołodziński uzyskując 482/500pkt.

Czytaj dalej

DŹWIĘK ROGÓW MYŚLIWSKICH W WILANOWIE

W dniach 21-22 lipca w Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbywają się koncerty muzyki myśliwskiej z okazji Światowych Dni Młodzieży.

Czytaj dalej

SYGNALIŚCI MYŚLIWCSCY PIELGRZYMOM Z OKAZJI ŚDM

W dniu 21 lipca w Katedrze Warszawsko-Praskiej odbyła się Msza Hubertowska dla 1 000 pielgrzymów z całego świata!

Czytaj dalej

POROZUMIENIE POMIĘDZY GDOŚ A PZŁ W SPRAWIE BOBRÓW

W dniu 19 lipca podpisano porozumienie w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczeniu liczebności populacji bobra europejskiego.

Czytaj dalej

ODPOWIEDŹ MŚ DO ORŁ W WARSZAWIE

W dniu 19 lipca Minister Środowiska udzielił odpowiedzi na pismo Okręgowej Rady Łowieckiej w Warszawie dot. projektu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

Czytaj dalej

ZAKAZ PRZENOSZENIA BRONI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM I...

Od dzisiaj tj. 20 lipca do 1 sierpnia 2016r. obowiązuje zakaz przenoszenia broni na terenie województwa małopolskiego oraz śląskiego.

Czytaj dalej

MSZA HUBERTOWSKA Z OKAZJI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Już jutro tj. 21 lipca o godz. 10 .00 w Katedrze Warszawsko-Praskiej odbędzie się Msza Hubertowska. Oprawę muzyczną wykona zespół Trompes de Pologne.

Czytaj dalej

LUBELSKA IZBA ROLNICZA PROSI MON O POMOC....

Odstrzał sanitarny przeprowadzany jest zgodnie z planem. Obecnie po 3,5 miesiącach czyli 1/3 okresu trwania umowy - na terenie województwa lubelskiego wykonano 51% planu.

Czytaj dalej

DZIK ZAATAKOWAŁ PLAŻOWICZÓW W KARWI

Populacja dzików jest bardzo wysoka, co skutkuje wzmożoną liczbą konfliktów na poziomie zwierzęta ludzie.

Czytaj dalej

ZAWODY O CZARNY DIAMENT ZIEMI ŚLĄSKIEJ - WYNIKI

W dniu 17 lipca br. na strzelnicy w Siemianowicach Śląskich odbyły się kolejne zawody z Terminarza Centralnych Zawodów Strzeleckich. Zawody wygrał Kol. Henryk Górski uzyskując 483/500pkt.

Czytaj dalej

NOWOSĄDECKI PUCHAR LATA - WYNIKI

W dniu 16 lipca br. na strzelnicy w Krynicy odbyły się kolejne zawody z Terminarza Centralnych Zawodów Strzeleckich. Zawody wygrał Kol. Tomasz Banasiak uzyskując 463/500pkt.

Czytaj dalej

KAPITUŁA ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH

Kapituła Odznaczeń Łowieckich na swym posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016r. nadała odznaczenia łowieckie następującym osobom i kołom łowieckim.

Czytaj dalej