Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Relikwie

Św. Hubert – Nasz Patron

Jak Polska długa i szeroka znajduje się w różnych miejscach wiele kapliczek, figurek, obrazów, witraży, pomników, a nawet ulic. Świadczy to o renesansie kultu patrona myśliwych na ziemiach polskich. Warto jednak podkreślić, że relikwie św. Huberta obecnie można znaleźć jedynie tylko w kilku miejscach w Polsce:

  • Miłocin – Rzeszów
  • Zalesie Górne
  • Żołędowo
  • Okoniny (Parafia Śliwice)
  • Wrocław (świątynia pw. NMP Królowej Polski)

Miłocin – Rzeszów

25 września 2019 roku miało miejsce niezwykłe wydarzenie – z najstarszej w Polsce parafii pod wezwaniem Św. Huberta wyruszyła delegacja do miasta Liege gdzie z rąk biskupa Jean-Pierre Delville Ordynariusza Diecezji Liege otrzymała relikwiarz z relikwiami I stopnia Św. Huberta.

Po ponad rocznych poszukiwaniach udało się pozyskać te niezwykle cenne i jakże ważne dla myśliwych i leśników relikwie do kościoła w Miłocinie koło Rzeszowa. Delegacji przewodniczył pomysłodawca całego przedsięwzięcia – proboszcz parafii w Miłocinie i duszpasterz myśliwych Okręgu Rzeszowskiego ks. Józef Mucha, w skład delegacji wchodzili: Mieczysław Struzik przewodniczący Komisji Kultury ZO PZŁ w Rzeszowie, Stanisław Migut Rektor Bractwa Św. Huberta. Relikwie te zostały uroczyście umieszczone w kościele św. Huberta w Miłocinie 3.11.2019r.

Więcej na:

Zalesie Górne

Kolejne miejsce gdzie znajdują się relikwie św. Huberta to Parafia Świętego Huberta w Zalesiu Górnym, powołana do istnienia w 1978 r. i jest ona drugą w Polsce noszącą imię tego świętego.

Pierwszą była Parafia w Miłocinie pod Rzeszowem (1969). 14 lipca 2018 r. Ks. Proboszcz Krzysztof Grzejszczyk wraz z małżeństwem Joanny i Krzysztofa Olendzkich odebrali z rąk biskupa diecezji Liège Jean Pierre Delville’a relikwie św. Huberta, które zostały uroczyście umieszczone 4.11.2018r. w kościele w Zalesiu Górnym.

Więcej na:
http://www.parafia-zalesie.pl/index.php/patroni/swiety-huberthttp://idziemy.pl/kosciol/setna-relikwia-w-parafii

Żołędowo

Relikwie św. Huberta zostały tutaj wprowadzone do parafialnego kościoła już w 2017 roku. Wydarzenie to poprzedziła specjalna pielgrzymka do miejscowości Saint-Hubert w Belgii.

Sprowadzenia do Polski relikwii podjęli się proboszcz ks. kanonik Jarosław Kubiak oraz pracujący od wielu lat w Belgii ks. Dariusz Pejka. 12 maja 2019 Dekretem ordynariusza diecezji bydgoskiej kaplica przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie, została podniesiona do rangi Diecezjalnego Sanktuarium św. Huberta i przeniesiono wówczas do nowo utworzonego Sanktuarium relikwie św. Huberta z kościoła parafialnego, gdzie dotychczas się znajdowały.

Więcej na:
http://parafiazoledowo.pl/
http://diecezja.bydgoszcz.pl/2019/05/12/sanktuarium-swietego-huberta-biskupa-w-zoledowie/

Okoniny (Parafia Śliwice)

To czwarte miejsce w Polsce gdzie możemy znaleźć relikwie naszego Patrona. 05.07.2020r. w Śliwicach odbyła się uroczysta Msza Święta, podczas której wniesione zostały do kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, relikwie św. Huberta, z przeznaczeniem dla Sanktuarium Św. Huberta w Okoninach.

Kilka lat wcześniej, proboszcz śliwickiej parafii i jednocześnie kapelan diecezjalny myśliwych, ks. prałat Andrzej Koss wraz z Bractwem Św. Huberta, podjęli starania pozyskania relikwii św. Huberta.

Więcej na:

Wrocław (świątynia pw. NMP Królowej Polski)

Wrocławska świątynia pw. NMP Królowej Polski stała się piątą w naszym kraju, która posiada relikwie św. Huberta, oraz miejscem spotkań Komendy Polskiej Zakonu św. Huberta. Wprowadzenie relikwii odbyło się 23 czerwca br. 

Relikwie te noszą za sobą wielki bagaż historii. Zostały one wyjęte z jednego z kościołów w Holandii, który został zburzony. Ołtarz z tego kościoła trafił do jednej z polskich parafii, a z niego wyciągnięto relikwie patrona leśników i myśliwych. W relikwiarzu znajdują się także relikwie św. Korneliusza oraz Piusa X

– zaznaczył ks. Witold Hyla kapelan myśliwych i leśników Archidiecezji Wrocławskiej, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski we Wrocławiu-Klecinie.

Więcej na:

Przekaż 1,5% podatku!

Przekaż 1,5 % podatku
dla zwierzyny drobnej