Relikwie

Św. Hubert – Nasz Patron

Jak Polska długa i szeroka znajduje się w różnych miejscach wiele kapliczek, figurek, obrazów, witraży, pomników, a nawet ulic. Świadczy to o renesansie kultu patrona myśliwych na ziemiach polskich. Warto jednak podkreślić, że relikwie św. Huberta obecnie można znaleźć jedynie tylko w kilku miejscach w Polsce:

Miłocin – Rzeszów

Zalesie Górne

Żołędowo

Okoniny (Parafia Śliwice)

 

Miłocin – Rzeszów

25 września 2019 roku miało miejsce niezwykłe wydarzenie – z najstarszej w Polsce parafii pod wezwaniem Św. Huberta wyruszyła delegacja do miasta Liege gdzie z rąk biskupa Jean-Pierre Delville Ordynariusza Diecezji Liege otrzymała relikwiarz z relikwiami I stopnia Św. Huberta. Po ponad rocznych poszukiwaniach udało się pozyskać te niezwykle cenne i jakże ważne dla myśliwych i leśników relikwie do kościoła w Miłocinie koło Rzeszowa. Delegacji przewodniczył pomysłodawca całego przedsięwzięcia – proboszcz parafii w Miłocinie i duszpasterz myśliwych Okręgu Rzeszowskiego ks. Józef Mucha, w skład delegacji wchodzili: Mieczysław Struzik przewodniczący Komisji Kultury ZO PZŁ w Rzeszowie, Stanisław Migut Rektor Bractwa Św. Huberta. Relikwie te zostały uroczyście umieszczone w kościele św. Huberta w Miłocinie 3.11.2019r.Więcej na:http://www.swietyhubert.parafia.info.pl/http://www.pzlow.rzeszow.pl/relikwie-sw-huberta/

Zalesie Górne

Kolejne miejsce gdzie znajdują się relikwie św. Huberta to Parafia Świętego Huberta w Zalesiu
Górnym, powołana do istnienia w 1978 r. i jest ona drugą w Polsce noszącą imię tego świętego.
Pierwszą była Parafia w Miłocinie pod Rzeszowem (1969). 14 lipca 2018 r. Ks. Proboszcz Krzysztof
Grzejszczyk wraz z małżeństwem Joanny i Krzysztofa Olendzkich odebrali z rąk biskupa diecezji Liège
Jean Pierre Delville’a relikwie św. Huberta, które zostały uroczyście umieszczone 4.11.2018r. w
kościele w Zalesiu Górnym.

Więcej na:
http://www.parafia-zalesie.pl/index.php/patroni/swiety-huberthttp://idziemy.pl/kosciol/setna-relikwia-w-parafii

Żołędowo

Relikwie św. Huberta zostały tutaj wprowadzone do parafialnego kościoła już w 2017 roku. Wydarzenie to poprzedziła specjalna pielgrzymka do miejscowości Saint-Hubert w Belgii. Sprowadzenia do Polski relikwii podjęli się proboszcz ks. kanonik Jarosław Kubiak oraz pracujący od wielu lat w Belgii ks. Dariusz Pejka. 12 maja 2019 Dekretem ordynariusza diecezji bydgoskiej kaplica przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie, została podniesiona do rangi Diecezjalnego Sanktuarium św. Huberta i przeniesiono wówczas do nowo utworzonego Sanktuarium relikwie św. Huberta z kościoła parafialnego, gdzie dotychczas się znajdowały. Więcej na:http://parafiazoledowo.pl/http://diecezja.bydgoszcz.pl/2019/05/12/sanktuarium-swietego-huberta-biskupa-w-zoledowie/

Okoniny (Parafia Śliwice)

To czwarte miejsce w Polsce gdzie możemy znaleźć relikwie naszego Patrona. 05.07.2020r. w
Śliwicach odbyła się uroczysta Msza Święta, podczas której wniesione zostały do kościoła
parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, relikwie św. Huberta, z przeznaczeniem dla
Sanktuarium Św. Huberta w Okoninach. Kilka lat wcześniej, proboszcz śliwickiej parafii i jednocześnie
kapelan diecezjalny myśliwych, ks. prałat Andrzej Koss wraz z Bractwem Św. Huberta, podjęli starania
pozyskania relikwii św. Huberta.

Więcej na:
https://www.pzlow.pl/swiety-hubert-w-slwicach/
https://www.pzlbydgoszcz.pl/news/583/swiety-hubert.html