Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Regulaminy prób pracy posokowców, konkursów i ocen pracy psów myśliwskich

Opis

Regulaminy Prób Pracy Posokowców, Konkursów i Ocen Pracy Psów Myśliwskich PZŁ zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Głównego PZŁ w dniu 04 stycznia 2023 roku i wchodzą w życie z dniem opublikowania. Tracą moc dotychczasowe Regulaminy prób i konkursów pracy psów myśliwskich. Regulaminy opracowała Komisja Kynologiczna NRŁ.

20,00

Strategia dla Łowiectwa