Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Instrukcja prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w kołach łowieckich oraz jej archiwizacja

Opis

Instrukcja prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w kołach łowieckich oraz jej archiwizacji” wprowadzona uchwałą nr 52/2023
Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 28 lutego 2023 roku.

30,00

Strategia dla Łowiectwa