Wzór wyceny czaszek drapieżników

Czaszki drapieżników

Czaszki drapieżników – niedźwiedzia (Ursus arctos L., 1758), wilka (Canis lupus L., 1758), rysia (Lynx lynx L., 1758), żbika (Felis silvestris Schr., 1777).

Elementy wyceny Punktacja
1. Długość czaszki w cm
2. Szerokość czaszki w cm
Wycena ostateczna

czaszki-drapieznikow

Ryc.9. Pomiary czaszek drapieżników: 1 – długość czaszki, 2 – szerokość czaszki.