Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Konkurs fotograficzny im. Włodzimierza Puchalskiego

Od 1926 roku wybieramy najlepsze polskie fotografie przyrodnicze.

Aktualności

Konkurs organizowany przez „Łowca Polskiego” jest jednym z najstarszych tego rodzaju wydarzeń na świecie. Historia konkursu sięga okresu międzywojennego, zaś od 1995 roku nosi imię Włodzimierza Puchalskiego. Nasz patron był przyrodnikiem, wybitnym fotografikiem natury, autorem filmów przyrodniczych oraz myśliwym.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

Piękno

Sceny myśliwskie

Nagroda publiczności

Ruch

Fotografie autorstwa młodzieży
Grand Prix

Za zdobycie pierwszego miejsca w każdej z kategorii autor otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. Laureat Grand Prix otrzymuje medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł. Nagrodę publiczności przyznaje się za zdjęcie, które otrzyma największą liczbę głosów na profilu „Łowca Polskiego” na portalu Instagram.

Nagrody w konkursie

1000 zł

Pierwsze miejsce

5000 zł

Laureat Grand Prix

1000 zł

Zdjęcie z największą ilością polubień

Laureaci

Konkurs z niemal stuletnią tradycją

Historia konkursu fotograficznego z łowieckim akcentem sięga 1926 roku, kiedy „Łowiec Polski” po raz pierwszy opublikował na swoich łamach informację o tym wydarzeniu. Czytelnicy mieli nadsyłać zdjęcia przedstawiające sceny z polowań, zwierzęta w ich naturalnym środowisku, fotografie psów myśliwskich oraz trofeów. W międzywojniu aparat fotograficzny był jeszcze wielką rzadkością. Oprócz profesjonalnych zakładów zdjęcia powstawały tylko w zamożnych rodzinach. Kolejne edycje ujawniały talenty wielu fotografików. W konkursie wziął również udział Włodzimierz Puchalski. Jego fotografia wykonana w 1934 roku zdobyła pierwszą nagrodę. Po tym sukcesie nawiązał współpracę z wieloma polskimi pismami oraz amerykańskim magazynem „National Geographic”. To właśnie Włodzimierz Puchalski określił fotografowanie przyrody mianem „bezkrwawych łowów”. Talent Puchalskiego był doceniany również w kolejnych edycjach konkursu „Łowca Polskiego”, w których aż siedmiokrotnie sięgnął po najwyższy laur. Kontynuując przedwojenne idee, po odzyskaniu niepodległości redakcja wznowiła konkurs już w 1947 roku. Postać Włodzimierza Puchalskiego niezmiennie towarzyszyła redakcji „Łowca Polskiego”. Przedwczesna śmierć mistrza podczas wyprawy na Antarktydę zakończyła tę współpracę w 1979 roku.

Strategia dla Łowiectwa