Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Myśliwska Paczka

Nasze inicjatywy

Myśliwska Paczka

To okołoświąteczna ogólnopolska akcja charytatywna prowadzona od 2018 r., której beneficjentami są placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy seniora, domy samotnej matki lub indywidualni beneficjenci. Myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich wybierają dany ośrodek lub rodzinę, które chcą wesprzeć.

Strategia dla Łowiectwa