Rusza program ubezpieczeń dla Juniora PZŁ

Rusza program ubezpieczeń dla Juniora PZŁ

Szanowni Państwo,  Miło jest nam poinformować, iż od 01 lipca 2021 r. startuje program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci ubiegających się o Legitymację Junior Polskiego Związku Łowieckiego, wynegocjowany przez WDB S.A. w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. Program…

 Dobre wieści ze Strasburga

Dobre wieści ze Strasburga

Wczoraj na sesji plenarnej w Strasburgu, Parlament Europejski 515 głosami za przyjął rezolucję „unijnej strategii bioróżnorodności 2030: przywracanie przyrody do naszego życia”, ponad rok po przedstawieniu jej po raz pierwszy przez Komisję Europejską. Warto podkreślić, że Zarząd Główny PZŁ, poprzez…

 Wypełnij ankietę!

Wypełnij ankietę!

Koleżanki i Koledzy, przygotowaliśmy ankietę badawczą dotyczącą znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy wśród myśliwych. Została przygotowana w ramach współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości. Jej wyniki pomogą usprawnić procedury bezpieczeństwa i tym samym podnieść jego poziom. Uprzejmie prosimy o jej…