Korzyści z łowiectwa

Korzyści z łowiectwa

Poniżej przedstawiamy opracowanie Federacji Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Zachowania Przyrody (FACE) pokazujące korzyści społeczne i ekonomiczne z prowadzenia gospodarki łowieckiej. 1. INWESTYCJE W TWORZENIE I ZARZĄDZANIE SIEDLISKAMI Myśliwi w całej Europie aktywnie przyczyniają się do zarządzania i tworzenia siedlisk…