Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Korzyści z łowiectwa

Poniżej przedstawiamy opracowanie Federacji Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Zachowania Przyrody (FACE) pokazujące korzyści społeczne i ekonomiczne z prowadzenia gospodarki łowieckiej.

1. INWESTYCJE W TWORZENIE I ZARZĄDZANIE SIEDLISKAMI

Myśliwi w całej Europie aktywnie przyczyniają się do zarządzania i tworzenia siedlisk dla szerokiej liczby gatunków.

2. 16 MLD EURO ROCZNEGO WKŁADU GOSPODARCZEGO

Jest wnoszony przez myśliwych, szczególnie do gospodarek wiejskich, gdzie często jest czynnikiem napędzającym lokalną gospodarkę.

3. INWAZYJNE GATUNKI OBCE (IAS) I ZWALCZANIE CHORÓB

Myśliwi pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i kontrolować rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych.

4. ZAPOBIEGANIE SZKODOM W UPRAWACH ROLNYCH I ZWIERZĘTACH GOSPODARSKICH

Poważne i kosztowne szkody w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich są ograniczane i kontrolowane poprzez zrównoważone zarządzanie niektórymi gatunkami przez myśliwych.

5. PROMOWANIE POZYTYWNYCH INTERAKCJI SPOŁECZNYCH

Pomiędzy społecznościami wiejskimi i miejskimi, jak również pochodzącymi z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych, pomaga niwelować podziały kulturowe.

6. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI KULTUROWYCH

Łowiectwo jest istotną częścią dziedzictwa kulturowego wielu narodów, z wieloma indywidualnymi tradycjami i zwyczajami, które są utrzymywane przy życiu dzięki tętniącej życiem społeczności.

7. ZAPEWNIENIE KOEGZYSTENCJI POMIĘDZY LUDŹMI A DZIKIMI ZWIERZĘTAMI

Spokojne i produktywne koegzystowanie ludzi i dzikich zwierząt na obszarach, na których może dochodzić do konfliktów, ma zasadnicze znaczenie dla przyszłego zarządzania i kondycji populacji.

8. ŹRÓDŁO ETYCZNEGO I ZDROWEGO MIĘSA

Mięso z dziczyzny to ekologiczny, zdrowy, etyczny i lokalnie pozyskiwany produkt o niskim wpływie na środowisko.

Źródło: www.face.eu

Udostępnij
Twitter
WhatsApp