Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Zarząd Główny chroni interesy kół łowieckich!

W ostatnim czasie koła łowieckie korzystające z oprogramowania (aplikacji) pt.: „Elektroniczna Książka Ewidencji Polowań EKEP” były informowane przez firmę TORN sp. z o.o. ukrywającą się pod pseudonimem „Zespół EKEP” o wprowadzeniu od sezonu łowieckiego 2023/2024 abonamentu na korzystanie z EKEP-u. Przesyłano też faktury pro forma, z zagrożeniem, że w przypadku ich nieuregulowania z dniem 1 kwietnia 2023 r. zostanie zablokowany dostęp do oprogramowania. 

Wobec powyższych działań firmy TORN Zarząd Główny wyraził dwukrotnie swoje stanowisko –

STANOWISKO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO WOBEC DZIAŁAŃ SPÓŁKI TORN

INFORMACJA DOTYCZĄCA EKEP

– wskazując, że jej działania nie mają podstawy w łączącej strony umowie zawartej jeszcze w roku 2012 przez ówczesne władze PZŁ. Firma TORN, mając świadomość wagi problemu, nie podjęła jednak żadnych rozmów w kontekście funkcjonowania EKEP-u w roku łowieckim 2023/2024. W to miejsce wobec kół łowieckich oraz Polskiego Związku Łowieckiego sformułowano swoiste ultimatum: albo uregulowanie należności objętych fakturą pro forma albo wyłączenie EKEP-u. W tej sytuacji Zarząd Główny wdrożył, zgodnie ze swoją ostatnią zapowiedzią, adekwatne środki prawne.

W dniu 30 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XII Własności Intelektualnej w sprawie o sygnaturze akt XXII GWo 159/23 wydał na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego postanowienie częściowe nr 1 o zabezpieczeniu roszczenia [cytat za sentencją] „Polskiego Związku Łowieckiego z siedzibą w Warszawie z tytułu licencji niewyłącznej na korzystanie z oprogramowania (aplikacji) pt.: „Elektroniczna Książka Ewidencji Polowań EKEP”, nieobjętego umową nr 2/I/2012 zawartą między stronami w dniu 7 maja 2012 r., do czasu wypowiedzenia umowy zawartej w formie dowolnej w 2015 r., w której okres wypowiedzenia nie został uregulowany lecz wynika z, odpowiadającego słusznym względom w zakresie relacji gospodarczych, czasu na poszukiwanie nowego administratora i dostawcy oprogramowania, poprzez nakazanie TORN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie utrzymywania na dotychczasowych zasadach i warunkach przez okres do dnia 31 maja 2023 r. pełnej funkcjonalności oprogramowania (aplikacji) pt.: „Elektroniczna Książka Ewidencji Polowań EKEP”, która może być użytkowana z systemem informatycznym pt. ”System dla Kół Łowieckich”.

Sąd Okręgowy zakreślił też, zgodnie z procedurą cywilną, dwutygodniowy termin na złożenie do Sądu stosownego powództwa, które – o ile firma TORN nie wykaże w tej sytuacji odpowiedzialnego podejścia do sprawy – zostanie oczywiście złożone.

Na najbliższy poniedziałek (3 kwietnia 2023 r.) Zarząd Główny PZŁ zaprosił przedstawicieli firmy TORN do rozmów w celu ustalenia dalszych kroków w kontekście przywołanego wyżej stanowiska Sądu Okręgowego w Warszawie. O wyniku tych rozmów Zarząd Główny będzie informował na bieżąco.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa