Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia (10-16 stycznia)

Posiedzenie Komisji Kynologicznej w Czempiniu

W minionym tygodniu Komisja Kynologiczna NRŁ pod przewodnictwem łowczego krajowego Pawła Lisiaka obradowała w Czempiniu. W zebraniu Komisji udział wzięli: Marek Pudełko, kierownik Wydziału Hodowli ZG, Wojciech Toboła, Wojciech Galwas oraz Grzegorz Siwiec. Komisja Kynologiczna NRŁ zakończyła prace nad regulaminami pracy psów myśliwskich.

Posiedzenie Zarządu Głównego

13 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Na posiedzeniu tym rozpatrzono kilka odwołań członków Zrzeszenia od uchwał Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie. Omówiono szereg spraw bieżących dotyczących między innymi: przystąpienia przez Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze do realizacji inwestycji pn. „Zielonogórskie Centrum Strzelectwa” oraz zwrócenie się do Naczelnej Rady Łowieckiej o wyrażenie zgodny na nabycie nieruchomości gruntowej przez Zarząd Okręgowy w Tarnowie z przeznaczeniem pod rozbudowę strzelnicy myśliwskiej.

Ponadto podjęto decyzję o objęciu honorowym patronatem XV Mistrzostw Polski w Wabieniu Drapieżników organizowanych w dniach 28-30 stycznia 2022 roku na terenie Zarządu Okręgowego w Łomży. Zarząd Główny PZŁ w dniu 13 stycznia podjął łącznie 13 uchwał.

Nowa zakładka „Szkolenia”

Wydział Kontroli, Szkoleń i Audytu Wewnętrznego we współpracy z Wydziałem Medialno-Wydawniczym rozpoczął prace nad nową zakładką  dla myśliwych i stażystów pt. „Szkolenia”, która dostępna będzie na stronie głównej Zrzeszenia. Zainteresowani znajdą w niej informacje na temat nadchodzących szkoleń w poszczególnych zarządach okręgowych pogrupowane według daty, tematyki i formy szkolenia. Planowany termin uruchomienia zakładki to koniec miesiąca.

Bieżące działania

Wydział Medialno-Wydawniczy wraz z Brokerską Grupą Ubezpieczeniową WDB S.A. rozpoczął prace nad tworzeniem filmów instruktażowych dla myśliwych i stażystów na temat ubezpieczeń. Filmy będą poruszały zagadnienia, które najbardziej interesują obecnych i przyszłych członków Zrzeszenia. Dostępne będą na wszystkich platformach komunikacyjnych PZŁ, a zwłaszcza na kanale Youtube Zarządu Głównego oraz na stronie internetowej Związku.

Dodatkowo Wydział Kontroli, Szkoleń i Audytu Wewnętrznego w minionym tygodniu rozesłał do właściwych zarządów okręgowych dyplomy dla osób, które ukończyły szkolenie na uzyskanie uprawnień lektora prawa łowieckiego.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa