Komunikat w sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 2020 r wycofała wprowadzoną wcześniej (Rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2020 r. Rozdz. 2 § 5. pkt. 5.) możliwość prowadzenia gospodarki łowieckiej. W związku z tym Zarząd Główny PZŁ podjął działania mające na celu dalsze prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej oraz ograniczenie szkód wyrządzanych przez zwierzynę. Zgodnie z interesem kół łowieckich, Zarząd Główny PZŁ dokłada wszelkich starań, aby problem ten rozwiązać. O ustaleniach będziemy  informować na bieżąco.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp