Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Dzierżawy obwodów łowieckich na terenie województwa mazowieckiego

 

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2022 r. opublikowano uchwałę nr 4/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie. Oznacza to, że nie został dochowany przez Sejmik termin 31 grudnia 2021 r. w jakim miał on podjąć uchwałę w przedmiocie objętym uchwałą z dnia 25 stycznia br., a to zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 651, ze zmianą wynikającą z Dz.U. z 2020 r., poz. 148). W zaistniałej sytuacji prawnej Zarząd Główny, w uzgodnieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska nadzorującym Polski Związek Łowiecki przyjmuje, że do ustalenia terminu skłania wniosków należy zastosować przepis § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców i tym samym 30-dniowy termin do składania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich należy liczyć od dnia następnego po dniu opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego tj. od dnia 28 stycznia br.
Termin ten upłynie z dniem 28 lutego 2022 r.

Zważywszy na zbliżający się ostatni dzień  obowiązywania dotychczasowych umów dzierżaw wynikający z art. 8 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, tj. 31 marca 2022 r. Zarząd Główny apeluje do kół łowieckich, zaś w szczególności do kół występujących o dzierżawę dotychczas dzierżawionych obwodów (dotychczasowych dzierżawców) by wnioski o dzierżawy składać bezzwłocznie, nie czekając do ostatniego dnia terminu, co pozwoli na sprawne procedowanie wniosków i pozwoli na zawarcie umów dzierżaw przed dniem 1 kwietnia br.

Zarządy okręgowe PZŁ funkcjonujące na terenie województwa mazowieckiego zostały zobligowane do zapewnienia kołom łowieckim wszelkiej pomocy w poprawnym wypełnieniu i  złożeniu wniosków o dzierżawy. Zarząd Główny PZŁ również pozostaje do dyspozycji w zakresie wyjaśniania stanu faktycznego i prawnego poszczególnych obwodów łowieckich.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱