Polski Związek Łowiecki uzyskał tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2022.

Spotkanie Łowczego Krajowego z Senatorem Ryszardem Boberem – Przewodniczącym Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego odbyło się ważne spotkanie pomiędzy Łowczym Krajowym a senatorem Ryszardem Boberem, Przewodniczącym Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem spotkania było omówienie kluczowych kwestii związanych z rolnictwem i łowiectwem.

Podczas spotkania poruszono wiele istotnych tematów, które mają bezpośredni wpływ na rozwój rolnictwa i ochronę przyrody w naszym kraju. Dyskutowano między innymi o ochronie upraw rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę oraz o konieczności zrównoważonego zarządzania populacjami dzikich zwierząt. Obie strony podkreśliły również znaczenie edukacji ekologicznej i promowania świadomości na temat roli myślistwa w ochronie przyrody.

Ważnym punktem rozmów była Strategia Zrównoważonego Łowiectwa w Polsce, która ma na celu długoterminowe zrównoważenie interesów rolnictwa, ochrony przyrody oraz gospodarki łowieckiej.

Łowczy Krajowy wyraził wdzięczność senatorowi Boberowi za jego zaangażowanie i gotowość do współpracy. Podkreślił, że dialog między Polskim Związkiem Łowieckim a Senacką Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest kluczowy dla osiągnięcia wspólnych celów w zakresie ochrony przyrody i wsparcia dla rolnictwa.

Obie strony wyraził gotowość do dalszych rozmów i działań, które będą korzystne zarówno dla rolników, myśliwych oraz całego społeczeństwa.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱

Strategia dla Łowiectwa