Regulamin Klubów Ras Psów Myśliwskich PZŁ wszedł w życie

Na przełomie sierpnia i września 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Kynologicznej NRŁ z przedstawicielami klubów ras, na którym wypracowano wspólnie treść Ramowego Regulaminu Klubów Ras Psów Myśliwskich PZŁ.
Komisja Kynologiczna NRŁ, po dopracowaniu wraz z działem Administracyjno-Gospodarczym Zarządu Głównego PZŁ zasad finansowania klubów, przedłożyła gotowy dokument w dniu 25 czerwca 2020r.  pod obrady Naczelnej Rady Łowieckiej.
Regulamin został zatwierdzony uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 303/2020 i z dniem jej podjęcia wszedł w życie.
Dokument w pełnym brzmieniu, do pobrania poniżej i w dziale KYNOLOGIA.

Po akceptacji NRŁ, Zarząd Główny, w dniu 15 lipca 2020 r. przyjął również w postaci uchwał inne projekty Komisji Kynologicznej:
– poprawki uchwał dotyczące oceny psa w czasie polowania, zmiany procedury zgłaszania imprez kynologicznych, powoływania sędziów pracy PZŁ, oraz nowych imprez kynologicznych w bieżącym roku gospodarczym.
-powołanie Klubu Wyżłów Węgierskich PZŁ, Klubu Wyżłów Brytyjskich PZŁ oraz Klubu Ogara Polskiego PZŁ.

REGULAMIN KLUBÓW RAS PSÓW MYŚLIWSKICH PZŁ

UCHWAŁY KYNOLOGICZNE

Udostępnij
Twitter
WhatsApp