Regulamin Klubów Ras Psów Myśliwskich PZŁ wszedł w życie

Na przełomie sierpnia i września 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Kynologicznej NRŁ z przedstawicielami klubów ras, na którym wypracowano wspólnie treść Ramowego Regulaminu Klubów Ras Psów Myśliwskich PZŁ.
Komisja Kynologiczna NRŁ, po dopracowaniu wraz z działem Administracyjno-Gospodarczym Zarządu Głównego PZŁ zasad finansowania klubów, przedłożyła gotowy dokument w dniu 25 czerwca 2020r.  pod obrady Naczelnej Rady Łowieckiej.
Regulamin został zatwierdzony uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 303/2020 i z dniem jej podjęcia wszedł w życie.
Dokument w pełnym brzmieniu, do pobrania poniżej i w dziale KYNOLOGIA.

Po akceptacji NRŁ, Zarząd Główny, w dniu 15 lipca 2020 r. przyjął również w postaci uchwał inne projekty Komisji Kynologicznej:
– poprawki uchwał dotyczące oceny psa w czasie polowania, zmiany procedury zgłaszania imprez kynologicznych, powoływania sędziów pracy PZŁ, oraz nowych imprez kynologicznych w bieżącym roku gospodarczym.
-powołanie Klubu Wyżłów Węgierskich PZŁ, Klubu Wyżłów Brytyjskich PZŁ oraz Klubu Ogara Polskiego PZŁ.

REGULAMIN KLUBÓW RAS PSÓW MYŚLIWSKICH PZŁ

UCHWAŁY KYNOLOGICZNE

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp